تبیان، دستیار زندگی
حکم حک کردن لفظ جلاله توسط انگشت یا ناخن برای شخصی که عذر شرعی دارد، چیست؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حک کردن لفظ جلاله با ناخن یا انگشت بدون طهارت

خدا

سوال: حکم حک کردن لفظ جلاله توسط انگشت یا ناخن برای شخصی که عذر شرعی دارد، چیست؟

امام خمینی(ره):

بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

(عروة الوثقی ج1، ص 140، م 14، حاشیه 2)

آیت الله اراکی(ره):

حرام نیست.

(عرو ة الوثقی ج1، ص 140، م 14، حاشیه 2)

آیت الله بهجت(ره):

باسمه تعالی. احوط (احتیاط واجب) ترک آن است.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت الله تبریزی(ره):

باسمه تعالی. بنابر احتیاط جایز نیست والله العالم.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت الله خامنه ای(دام ظلّه):

باسمه تعالی. بنابر احتیاط جایز نیست.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت الله خویی(ره):

حرام است.

(عرو ة الوثقی ج1، ص 140، م 14، حاشیه 3)

آیت الله سیستانی(دام ظلّه):

باسمه تعالی. بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

باسمه تعالی. بلی مسح بدون طهارت است و جایز نیست. والله العالم

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت الله فاضل لنکرانی(ره):

بر حائض و جنب مس اسم خدا مانند مس قرآن جایز نیست.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت الله گلپایگانی(ره):

بنابر احتیاط واجب حرام است.

(عرو ة الوثقی ج1، ص 140، م 14، حاشیه 3)

آیت الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):

باسمه تعالی. اگر منظور نوشتن با دست و ناخن بر صفحه ایست که آثار آن بماند اشکال دارد و اگر منظور پاک کردن است آن هم اشکال دارد.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

بخش احکام اسلامی تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.