تبیان، دستیار زندگی
خدایا نور او را دائمى قرار ده که شبى نداشته باشد، وقلبهاى مرده را توسط او زنده فرما وسینه هاى غیظ گرفته را بوسیله او شفا ده، وگرایشهاى مختلف را به وسیله او بر حق متحد فرما. خدایا دوستانت را بوسیله او دولت عطا کن ویاران او را قوى فرما ومؤمنین را بوسیله او
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اى فرج حقیقى آل محمد(ص)

روایاتی در باب انتظار فرج

پیامبر و امیر المؤمنین و فاطمه زهرا و یازده امام معصوم علیهم السلام در دورانهایى قرار داشتند که خود و شیعیانشان در مظلومیت به سر بردند و همه در انتظار فرج بودند. خود پیامبر صلى اللَّه علیه وآله بارها بشارت مهدى علیه السلام را به مردم داده بود. امیر المؤمنین علیه السلام داستان ظهور مهدى علیه السلام را براى شیعیانش بیان مى فرمود. فاطمه زهرا علیها السلام در آرزوى روز انتقام مهدى علیه السلام بود. بردبارى و صبر امام مجتبى علیه السلام در انتظار مهدى علیه السلام بود. شهیدان کربلا، امام حسین علیه السلام و هفتاد و دو قربانى محبتش، و زینب کبرى و هشتاد و چهار بانوى کشتى شکسته کربلا، مهدى علیه السلام را صدا مى زدند. همه امامان مژده طلوع او را به مردم مى دادند، و به صراحت تنها راه گشایش و روز فرج را قیام مهدى آل محمد علیه السلام معرفى مى کردند. یعنى فرج آل محمد علیهم السلام با فرج قائم آل محمد علیه السلام است و بس. در دعاهایى که براى فرج آن حضرت بر زبان مى آوریم به این مطلب تصریح شده است:

اللَّهُمَّ عَجِّلْ فَرَجَ أَوْلِیائِکَ وَارْدُدْ عَلَیْهِمْ مَظالِمَهُمْ...

خدایا فرج و گشایش آل محمد علیهم السلام را با ظهور قائم ایشان قرار ده و عزّت او را ظاهر فرما. خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست و فرج ایشان را نزدیک فرما. خدایا فرج اولیائت را زود برسان و آنچه به ایشان ظلم شده به آنان باز گردان و قائم آنان را به حق ظاهر فرما.

روزى که با تو باشیم...

شیعه فرج خود را در ظهور امام غائب خود مى داند. ما شیعیان چشم براه روزى هستیم که حلقه محبت گرد آفتاب وجود مهدى موعود بزنیم. در یک نگاه، صفى طولانى از کنارِ درِ نیم سوخته خانه على و زهرا علیهما السلام تا امروز کشیده شده که در اکناف عالم منتشرند، و یکصدا و یکدل معتقدند که باید او بیاید تا گره ها گشوده شود:

اللَّهُمَّ فَرِّجْ عَنّا بِحَقِّهِمْ فَرَجاً عاجِلاً... وانْصُرْ بِهِ أَوْلِیائَکَ وأَوْلِیائَهُ وشیعَتَهُ...

خدایا نور او را دائمى قرار ده که شبى نداشته باشد، وقلبهاى مرده را توسط او زنده فرما وسینه هاى غیظ گرفته را بوسیله او شفا ده، وگرایشهاى مختلف را به وسیله او بر حق متحد فرما. خدایا دوستانت را بوسیله او دولت عطا کن ویاران او را قوى فرما ومؤمنین را بوسیله او عزّت عطا فرما

خدایا بحق آل محمد علیهم السلام تو را قسم مى دهیم براى ما فرج زودرسى مانند چشم بر هم زدن و یا نزدیک تر از آن برسانى. خدایا بوسیله حضرت مهدى علیه السلام دوستانت و دوستانش و شیعیان و یاران او را یارى فرما وما را از آنان قرار ده. خدایا یاران او را یارى کن و خوارکنندگان او را خوار کن.

خدایا نور او را دائمى قرار ده که شبى نداشته باشد، و قلبهاى مرده را توسط او زنده فرما و سینه هاى غیظ گرفته را بوسیله او شفا ده، و گرایشهاى مختلف را به وسیله او بر حق متحد فرما. خدایا دوستانت را بوسیله او دولت عطا کن و یاران او را قوى فرما و مؤمنین را بوسیله او عزّت عطا فرما.

بخش مهدویت تبیان


منبع: کتاب صدایت مى زنم، سلامت مى دهم، دعایت مى كنم

نویسنده: محمد باقر انصارى زنجانى

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.