تبیان، دستیار زندگی
جعفر شریف امامی، یكی از چاكران دربار همایونی در دوران سلطنت محمدرضا پهلوی بود كه 15 سال بر مسند ریاست مجلس سنا تكیه زده بود. وی در این دوران، 2 دوره به عنوان نخست وزیر برگزیده شد كه یك بار آن در بحبوحه انقلاب اسلامی ایران بود. ا
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جلاد جمعه سیاه کیست+سند


جعفر شریف امامی، یكی از چاكران دربار همایونی در دوران سلطنت محمدرضا پهلوی بود كه 15 سال بر مسند ریاست مجلس سنا تكیه زده بود. وی در این دوران، 2 دوره به عنوان نخست وزیر برگزیده شد كه یك بار آن در بحبوحه انقلاب اسلامی ایران بود. واقعه 17 شهریور سال 57 در زمان نخست وزیری وی به وقوع پیوست.
شریف امامی یكی از اعضای فعال فراماسونری در ایران بود كه توانست عنوان استاد اعظم را در این تشكیلات اخذ كند و نیز به ریاست لژ فراماسون های ایران برسد.

اسناد

محترما به استحضار می رساند روز گذشته در دادگستری و وزارت كشور و همچنین در بازار شایع بود كه در همین روزها دولت سقوط خواهد كرد. به طور كلی شایعه سقوط دولت خیلی زیاد است و برای نخست وزیری آینده نام اشخاص زیر آقایان مهندس شریف امامی، دكتر علی امینی و عباس آرام زیاد گفته می شود.

اسناد

شایع است آقای سردار فاخر حكمت به كاندیدای نخست وزیری و آقای مهندس شریف امامی به سمت رییس ذوب آهن ایران منصوب خواهند گردید.

اسناد

روز 13 / 2 / 48 دكتر منوچهر اقبال رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شركت ملی نفت دكتر صدر نماینده مجلس شورای ملی و عضو حزب پان ایرانیست را احضار و اظهار داشته در مسافرتی كه به همراه آقای نخست وزیر به اروپا می رفته آقای نخست وزیر گفته است حزب پان ایرانیست در اروپا نشریه مخصوصی علیه فراماسونرهای ایران منتشر و نسبت به آنها فحاشی كرده است. در حالی كه فعالیت فراماسونری در ایرن با اجازه شاهنشاه صورت می گیرد و با اینكه رایین در كتاب خود نامی از من نبرده ولی من صریحا می گویم 17 سال است فراماسونرم و در زمان نخست وزیری نیز فراماسون بودم و هیچ ابایی ندارم از اینكه صریحا این مطلب را بیان دارم. دكتر اقبال افزوده نه تنها من بلكه شریف امامی رییس مجلس سنا، عبدالله ریاضی رییس مجلس شورای ملی و بسیاری دیگر از مقامات مملكتی عضو سازمان فراماسونری می باشیم و عضویت ما در این تشكیلات با اجازه شاهنشاه آریا مهر صورت می گیرد.

اسناد

هفته گذشته انتخاب لژ فراماسون های ایران انجام شد و آقای مهندس شریف امامی به سمت استاد اعظم و ریاست لژ فراماسون های ایران منصوب گردید.

بخش تاریخ ایران و جهان تبیان

منبع : مرکز اسناد انقلاب اسلامی