تبیان، دستیار زندگی
شده استقلال و پرسپولیس از نگاه تاریخ و آمار 1.16 فروردین 1347، پرسپولیس (0) استقلال (0) 2.20 دی 1347، پرسپولیس (0) استقلال(0) 3.31 مرداد 1348، استقلال (3) پرسپولیس(1) گلها : احمد منشی زاده ("8) علی جباری ("44) كارو حق وردیان...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نتایج بازی های انجام شده استقلال و پرسپولیس از نگاه تاریخ و آمار

1.16 فروردین 1347، پرسپولیس (0) استقلال (0)

2.20 دی 1347، پرسپولیس (0) استقلال(0)

3.31 مرداد 1348، استقلال (3) پرسپولیس(1)

گلها : احمد منشی زاده ("8) علی جباری ("44) كارو حق وردیان ("88) برای استقلال

ناظم گنجاپور ("72) برای پرسپولیس.

4.17 بهمن 1348، استقلال (1) پرسپولیس (0)

گل: غلامحسین مظلومی ("9)

این بازی تا دقیقه 82 ادامه یافت، اما دراین لحظه تیم پرسپولیس به دلیل اعتراض به داور، میدان را ترك كرد و در مجموع 3 بر صفر بازنده شد.

5.3 مهر 1349، پرسپولیس (2) استقلال (3)

گلها: جواد قراب ("73) كارو حق وردیان ("87) عباس مژدهی ("88) برای استقلال

علی پروین ("79) حسین كلانی ("23) برای پرسپولیس

6.27 دی 1349، پرسپولیس (1) استقلال (1)-(0-3)

گلها : عباس مژدهی ("75) استقلال

حسین كلانی ("2) پرسپولیس

این بازی تا دقیقه 75 مساوی بود كه تیم پرسپولیس به دلیل اعتراض به داور میدان را ترك كرد و سه بر صفر بازنده اعلام شد.

7.28 خرداد 1350، پرسپولیس (1) استقلال (1)

گلها: غلامحسین مظلومی ("30) برای استقلال صفر ایرانپاك ("90) برای پرسپولیس.

8.15 بهمن 1350، پرسپولیس (4) استقلال (1)

گلها: حسین كلانی ("43و"90) صفر ایرانپاك ("56) محمود خردبین ("75) برای پرسپولیس

علی جباری ("76) برای استقلال.

9.3 فروردین 1351، پرسپولیس (2) استقلال (0)

گلها: صفر ایرانپاك ("50) حسین كلانی ("89)

10. 11اسفند1351، پرسپولیس (0) استقلال (2)

گلها: علی جباری ("40-" 87)

11.25 خرداد 1352، پرسپولیس (0) استقلال (1)

گل: رضا عادلخانی

12.16 شهریور 1352، پرسپولیس (6) استقلال (0)

گلها: همایون بهزادی ("50-"86-"90)، ایرج سلیمانی ("45-"56)، حسین كلانی ("32)

13.18 آذر 1352، پرسپولیس (1) استقلال (1)

گلها: علی جباری ("70) برای استقلال

همایون بهزادی ("46) برای پرسپولیس

14.4 خرداد 1353، پرسپولیس (0) استقلال (1)

گل: حسین روش("88)

15.  27 آذر 1353، استقلال (1) پرسپولیس (2)

گلها: غلامحسین مظلومی ("60) برای استقلال

صفر ایرانپاك ("50) اسماعیل حاج رحیمی پور ("65) برای پرسپولیس

16.  5 اردیبهشت 1354، پرسپولیس (1) استقلال (3)

گلها: غلامحسین مظلومی ("11و"62) ، مسعود مژدهی ("47)

صفر ایرانپاك ("53) برای پرسپولیس

17.  25 مهر 1354، پرسپولیس (2) استقلال (0)

گلها: جهانگیر فتاحی ("22) اسماعیل حاج رحیمی پور

18.  27 اسفند 1354، پرسپولیس (1) استقلال (1)

گلها: مسعود مژدهی ("20) محمود خردبین ("85)

19.  2 مهر 1355، پرسپولیس (1) استقلال (1)

گلها: هادی نراقی ("26) برای استقلال ، علی پروین ("40) برای پرسپولیس

20.  18 اردیبهشت 1356، پرسپولیس  (0) استقلال (3)

گلها: محرم عاشوری ("45) حسن روشن ("83) سعید مراغه چیان ("88)

21.  18 آذر 1356، پرسپولیس (2) استقلال (1)

گلها: حسن روشن ("85) برای استقلال صفر ایرانپاك ("15و"34) برای پرسپولیس

22.  25 آذر 1358، پرسپولیس (0) استقلال (1)

گل: غلامرضا فتح آبادی ("42)

این بازی به دلیل هجوم تماشاچیان به داخل زمین نیمه تمام ماند.

23.  13 تیر1359، پرسپولیس (0) استقلال (0)

24.  16 مهر 1360، پرسپولیس (0) استقلال (0)

25.  17 دی 1361، پرسپولیس (1) استقلال (1)

گلها: غلامرضا فتح آبادی ("10) برای پرسپولیس

بهتاش فریبا ("87) برای استقلال

26.  15 مهر 1362، پرسپولیس (0) استقلال (1)

گل: پروین مظلومی ("59)

27.  25 خرداد 1365، پرسپولیس(3) استقلال(0)

گلها: شاهرخ بیانی ("12پنالتی-"52) ناصر محمد خانی

28.  7 فروردین 1366، پرسپولیس (0) استقلال (0)

29.  18 فروردین 1367، پرسپولیس(1) استقلال(1)

گلها: جعفر مختاری فر ("60) فرشاد پیوس ("46)

30.  19 اسفند1367، پرسپولیس(4) استقلال(2)

گلها: جعفر مختاری فر، رضا حسن زاده( هر دو گل در ضیافت پنالتی ها رقم خورد)

مجتبی محرمی، رحیم یوسفی، محسن عاشوری، مرتضی كرمانی مقدم( پنالتی)

31.  17 آذر 1368، استقلال(0) پرسپولیس(1)

گل: رضا عابدیان

32.  4 خرداد1369، استقلال(2) پرسپولیس(1)

گلها: عباس سرخاب("46) صمد مرفاوی("72)  برای استقلال

نادر میراحمدیان برای پرسپولیس

33.  28 دی1369، پرسپولیس(1) استقلال(1)

گلها: شاهرخ بیانی("62- پنالتی) برای استقلال

فرشاد پیوس("75) برای پرسپولیس

34.  4 بهمن1370، پرسپولیس(0) استقلال(0)

35.  15 اسفند1370، استقلال(2) پرسپولیس(0)

گلها: صمد مرفاوی("8) صادق ورمزیار("15)

36.  8 خرداد1371، پرسپولیس(0) استقلال(1)

گل: صمد مرفاوی

37.  11 دی 1371، پرسپولیس(0) استقلال(0)

38.  21دی1373، پرسپولیس(2) استقلال(2)- (0-3)

گلها: صادق ورمزیار("79 پنالتی) ادموند اختر("87)

فرشاد پیوس("51پنالتی) بهزاد داداش زاده("56)

این بازی تا دقیقه 88 دو بر دو بود، اما به دلیل درگیری بازیكنان دو تیم و یورش تماشاگران به داخل زمین، نیمه تمام ماند و در نهایت 3 بر صفر بسود استقلال اعلام شد.

39.  7 بهمن1373، پرسپولیس(0) استقلال(0)

40.  6 مرداد1374، پرسپولیس(1) استقلال(3)

گلها: ادموند اختر("7) صادق ورمزیار("16پنالتی) محمد تقوی("6) مرتضی كرمانی مقدم("49)

41.  8 دی1374، پرسپولیس(0) استقلال(0)

42.  27 مهر 1357، پرسپولیس(1) استقلال(0)

گل: ادموند بزیك("87)

43.  20 تیر1376، پرسپولیس(3) استقلال(0)

گلها: ادموند بزیك("30) مهدوی كیا("71) طاهر زاده("87)

44.  22 آبان 1377، پرسپولیس(1) استقلال(0)

گل: مهدی هاشمی نسب("45)

45.  20 فرودین1378، پرسپولیس(1) استقلال(1)

گلها: فرد ملكیان("43) برای استقلال مهدی هاشمی نسب ("3) برای پرسپولیس

46.  20 تیر1378، پرسپولیس(2) استقلال(1)

گلها: سهراب بختیاری زاده("50) برای استقلال مهدی هاشمی نسب("12) پنالتی افشین پیروانی ("85) برای پرسپولیس

47.  2 مهر 1378، پرسپولیس(0) استقلال(0)

48.  8 اسفند1378، پرسپولیس(2) استقلال(0)

گلها: مهدی هاشمی نسب("7) پایان رأفت("80)

49.  9 دی 1379، پرسپولیس(2) استقلال(2)

گلها: محمد نوزادی("67) مهدی هاشمی نسب("86) برای استقلال

بهروز رهبری فرد("57 پنالتی) علی كریمی (89") برای پرسپولیس

50.  5 اسفند1379، پرسپولیس(0) استقلال(1)

گل: علیرضا اكبرپور(76)

51.  28 دی 1380، استقلال(1) پرسپولیس(1)

گلها: محمد نوازی (38 پنالتی) برای استقلال

رضا جباری(2) برای پرسپولیس

52.   19 اردیبهشت1381، استقلال (0) پرسپولیس(0)

53 . 20 دی 1381 ، پرسپولیس (1) استقلال (1)

گلها : علی سامره (1) برای استقلال، انصاریان (70 - پنالتی ) برای پرسپولیس

54 .23 خرداد 1382 ، پرسپولیس ( 2) استقلال (1)

گلها :  گل محمدی ( 11) ابوالقاسم پور (50) برای پرسپولیس و اکبرپور (74) برای استقلال

55 . 25 مهر 1382 ، استقلال (2) پرسپولیس (1)

گلها : سامره ( 8 ) ، فکری ( 58) برای استقلال و ترائوره (75) برای پرسپولیس

" آمار نهایی"

استقلال 18 برد، 21 مساوی،15 باخت

پرسپولیس15 برد،21 مساوی،18 باخت