تبیان، دستیار زندگی
خدایا، دورى او را نزدیک گردان، ووعده او را به عمل برسان وبه عهد او وفا کن وحجاب غیبت را از نیروى الهى او کنار زن وبرگهاى محنت دشمنان را با ظهور او ظاهر فرما، وپشاپیش او رعب را بفرست وقلب را با او ثابت فرما.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خدا تو را برساند

دعا کردن

دست دعا بر مى آوریم و آروزى دیرینه امّتها را بر زبان مى آوریم. از خدا مى خواهیم وعده اش را به ظهور برساند و امام زمان علیه السلام را خلیفه آشکار خود در زمین قرار دهد و به او اذن قیام دهد و ملائکه را به یارى او فرستد و آنگونه مقدر فرماید که حجت خدا راضى شود که رضایت ما نیز در همان است. از زبان خود و منتظران تاریخ به درگاه خدا عرضه مى داریم:

اللَّهُمَّ عَجِّلْ فَرَجَهُ وأَنْجِزْ وَعْدَهُ واسْتَخْلِفْهُ فِى اْلأَرْضِ وزَیِّنِ اْلأَرْضَ بِطوُلِ بَقائِهِ...

اى امام زمان، خداوند وعده پیروزى و ظاهر شدن امر امامت تو را برایت زود برساند.

خدایا بر حجت خود درودى فرست که با آن فرجش را نزدیک فرمایى و او را یارى کنى.

خدایا، او را خلیفه ظاهر خود در زمین قرار ده... و پس از دوران ترس، براى او دوران امن را مقرّر فرما.

خدایا، از تو مى خواهیم که به ولیّت درباره ظاهر ساختن عدالت تو بین بندگانت و قتل دشمنانت اجازه دهى.

خدایا، دورى او را نزدیک گردان، و وعده او را به عمل برسان و به عهد او وفا کن و حجاب غیبت را از نیروى الهى او کنار زن و برگهاى محنت دشمنان را با ظهور او ظاهر فرما، و پشاپیش او رعب را بفرست و قلب را با او ثابت فرما.

خدایا او را یارى کن و براى دینت او را پیروز فرما و اولیاى خود را به وسیله او کمک فرما.

خدایا، نصرت با عزّت به او کرامت فرما و عمر او را طولانى کن و زمین را به طول بقاى او مزیّن فرما.

خدایا، براى ولیّت آنچه وعده داده اى به مرحله عمل برسان و کلمه تامّه خود و آن غایب در زمینت که خائف و منتظر است را ظاهر فرما.

خدایا، دورى او را نزدیک گردان، و وعده او را به عمل برسان وبه عهد او وفا کن وحجاب غیبت را از نیروى الهى او کنار زن وبرگهاى محنت دشمنان را با ظهور او ظاهر فرما، وپشاپیش او رعب را بفرست وقلب را با او ثابت فرما

خدایا، دعوت او را بلند گردان و او را بر دشمنش پیروز فرما و براى او فتح آسانى مقرّر گردان.

خدایا، او را با ملائکه نصر و لشکریانى از ملائکه نشان دار حمایت فرما و آنگونه که در شب قدر درباره انتقام او مقدر فرموده اى ظاهر کن تا آنجا که او راضى گردد.

خدایا، عدالت را به دست او ظاهر کن و او را عزت عطا کن و با او به خوبان عزت ده و او را یارى کن و با او خوبان را پیروز فرما و براى او قدرتى که از سوى تو پشتیبانى شود قرار ده. پروردگارا، تو هستى که گرفتارى را برطرف مى نمایى و درخواست مضطر را اجابت مى کنى آنگاه که تو را بخواند و از گرفتارى بزرگ نجات مى دهى. خدایا، گرفتارى را از ولیّت برطرف ساز و همانگونه که ضمانت فرموده اى او را در زمین خلیفه قرار ده.

خدایا، پیامبرت را شاد کن به دیدن او و آنان که در پى دعوتش پیرو او شده اند. خدایا این مشکل را از این امت با حضور او برطرف کن و ظهور او را زودتر برسان. دیگران ظهور او را دور مى دانند، ولى ما آن را نزدیک مى دانیم.

خدایا فرج او را نزدیک کن و خروج او را آسان ساز و جاده اى فراخ پیشاروى او قرار ده و امر او را نافذ گردان و پشتش را محکم کن. خدایا، تو خود فرموده اى و گفته تو حق است که در اثر کارهاى مردم، فساد در دریا و خشکى ظاهر مى شود. پس ولى خود را ظاهر گردان، همان پسر پیامبرت که هم نام او است.

بخش مهدویت تبیان


منبع: کتاب صدایت مى زنم، سلامت مى دهم، دعایت مى كنم

نویسنده: محمد باقر انصارى زنجانى

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.