تبیان، دستیار زندگی
سرزمین ایران در مقوله تنوع زبانی و قومی در جهان، در رتبه شانزدهم قرار دارد. در ایران اگرچه فارسی زبانان با بیش از شصت درصد جمعیت، اکثریت را تشکیل می‌دهند، ولی وجود سایر قومیت‏ها و تأثیرات گسترده آن‌ها به وسیله تحولات تاریخی، یک واقعیت مشهود است.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : سعید سخایی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پرتره اقوام ایرانی


تنوع قومیتی همواره با جغرافیای ایران پیوند خورده است. سرزمین ایران در مقوله تنوع زبانی و قومی در جهان، در رتبه شانزدهم قرار دارد. در ایران اگرچه فارسی زبانان با بیش از شصت درصد جمعیت، اکثریت را تشکیل می‌دهند، ولی وجود شش قومیت عمده در درون این واحد ملی و تأثیرات گسترده آن‌ها به وسیله تحولات تاریخی، یک واقعیت مشهود است.


 • پرتره اقوام ایرانی
  پرتره اقوام ایرانی
 • پرتره اقوام ایرانی
  پرتره اقوام ایرانی
 • پرتره اقوام ایرانی
  پرتره اقوام ایرانی
 • پرتره اقوام ایرانی
  پرتره اقوام ایرانی
 • پرتره اقوام ایرانی
  پرتره اقوام ایرانی
 • پرتره اقوام ایرانی
  پرتره اقوام ایرانی
 • پرتره اقوام ایرانی
  پرتره اقوام ایرانی
 • پرتره اقوام ایرانی
  پرتره اقوام ایرانی
 • پرتره اقوام ایرانی
  پرتره اقوام ایرانی
 • پرتره اقوام ایرانی
  پرتره اقوام ایرانی
 • پرتره اقوام ایرانی
  پرتره اقوام ایرانی
 • پرتره اقوام ایرانی
  پرتره اقوام ایرانی
 • پرتره اقوام ایرانی
  پرتره اقوام ایرانی
 • پرتره اقوام ایرانی
  پرتره اقوام ایرانی
 • پرتره اقوام ایرانی
  پرتره اقوام ایرانی
 • پرتره اقوام ایرانی
  پرتره اقوام ایرانی
 • پرتره اقوام ایرانی
  پرتره اقوام ایرانی
 • پرتره اقوام ایرانی
  پرتره اقوام ایرانی
 • پرتره اقوام ایرانی
  پرتره اقوام ایرانی
 • پرتره اقوام ایرانی
  پرتره اقوام ایرانی

باشگاه كاربران تبیان - ارسالی از: hamidreza1404