تبیان، دستیار زندگی
مى‏گویند كعبه میزبان قدوم پاك او و تكیه‏گاه او خواهد شد، نمى‏دانم شاید روزى بیاید كه جز مشتى پر از این پرنده در قفس نباشد. اما در انتظارش مى‏مانم تا روزى كه درِ باغ خدا را باز كند و عطر دل‏انگیز حضورش در سراسر عالم بپیچد و دنیا از نور جمالش روشن گردد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حرف‏هاى دل!

امام زمان

باید بمانى كه او بیاید و دردهاى كهنه تو و تمام عالم را درمان كند و تو چشم به راهش مى‏مانى با انتظارى توأم با امید؛ مى‏گویند سوارى است از آفتاب، از روشنى، با ردایى سبز و شمشیرى از عدل؛ مى‏گویند قامت سبزى دارد و خالى برگونه؛ مى‏گویند از راه سپیده مى‏آید با بارانى از نور؛ مى‏گویند كعبه میزبان قدوم پاك او و تكیه‏گاه او خواهد شد، نمى‏دانم شاید روزى بیاید كه جز مشتى پر از این پرنده در قفس نباشد. اما در انتظارش مى‏مانم تا روزى كه درِ باغ خدا را باز كند و عطر دل‏انگیز حضورش در سراسر عالم بپیچد و دنیا از نور جمالش روشن گردد. با جانى آماده قربانى شدن، چشم به راهش مى‏مانم تا بیاید و بى‏قرارى هایم با یك تبسم او آرام گیرند و نیم نگاهش آبى بر آتش درد فراق باشد. آن وقت با او بودن چه خوش است و یك قطره از جام وصال او نوشیدن چه خوش گوارتر از تمامى آب‏هاى عالم.

مى‏گویند كعبه میزبان قدوم پاك او و تكیه‏گاه او خواهد شد، نمى‏دانم شاید روزى بیاید كه جز مشتى پر از این پرنده در قفس نباشد. اما در انتظارش مى‏مانم تا روزى كه درِ باغ خدا را باز كند و عطر دل‏انگیز حضورش در سراسر عالم بپیچد و دنیا از نور جمالش روشن گردد

اى عزیز! ببخش بر من اگر با جانى نه پاك و دلى نه روشن و اعمالى نه مقبول، مشتاق تواَم، اما باور كن كه در سر سودایى جز محبت تو نیست و خیالم از نقش و نگار تو پر است.

بخش مهدویت تبیان


منبع: سایت نورپرتال - فاطمه نورمندى پور

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.