تبیان، دستیار زندگی
وقتی روحیه تان ضعیف است و احساس افسردگی می کنید تقریبا همیشه پیام های منفی را به خود مخابره می کنید و نسبت به امور نظریه ی بدبینانه دارید. آن چه متوجه نیستید این است که همین افکار منفی در واقع مسبب روحیه ی بد شما هستند. وقتی این افکار منفی را تغییر می دهی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ده قدم تا نشاط

ده قدم تا نشاط

هدف های ده قدم تا نشاط هم عملی و هم معنوی است. برای اینکه در زمینه ی عملی در زندگی خود به نشاط بیشتر و به احساس خلاقیت بیشتری برسید، اثربخش تر شوید و به دیگران نزدیک تر گردید و خود را باور کنید و... دکتر دیوید برنز نویسنده کتاب ده قدم تا نشاط به شما پیشنهاد می کندکه این کتاب را مطالعه کنید و راهکارهای آن برای رسیدن به زندگی جالب و هیجان انگیز و به دور از افسردگی را به کار گیرید.

دیوید برنز در مقدمه کتاب بیان می کند که: « در جریان کار و در حالی که سعی می کنم چشم انداز شما را از جهان تغییر دهم، از شما می خواهم باورها و ارزش های خود را مورد وارسی قرار دهید. برای شما مهم چیست؟ زندگی تان چه معنا و مفهومی را می رساند؟ چه احساسی دارید اگر به عزت نفس برسید و خود را موجود ارزشمندی به حساب آورید؟ چگونه می توانید به این هدف برسید؟

شیوه های مورد استفاده ی ما در این کتاب متکی به شناخت درمانی است. «شناخت» در واقع معنای اندیشه را می رساند. شناخت درمانی مبتنی بر این باور است که اندیشه ها و نگرش های شما تأثیر قدرتمندی بر روحیه ی شما دارند. وقتی روحیه تان ضعیف است و احساس افسردگی می کنید تقریبا همیشه پیام های منفی را به خود مخابره می کنید و نسبت به امور نظریه ی بدبینانه دارید. آن چه متوجه نیستید این است که همین افکار منفی در واقع مسبب روحیه ی بد شما هستند. وقتی این افکار منفی را تغییر می دهید، احساستان همراه با آن تغییر می کند.

روش هایی که در این کتاب به شما پیشنهاد می شود با داروهای افسردگی و نیز سایر شیوه های روان درمانی مقایسه شده اند.بررسی های به عمل آمده نشان می دهند که روش های شناخت درمانی به سرعت تاثیر می گذارند ،سالم هستند و اکثریت مردم می توانند از آن به سود خود استفاده کنند روش های شناختی در تسکین افسردگی و رفع کمبود عزت نفس بسیار موثر است . حتی کسانی که با افسردگی های شدید بیولوژیکی روبه رو هستند می توانند از شناخت درمانی برای درمان خود استفاده کنند. »

از این کتاب می توانید به دو شکل استفاده کنید. نخست , می توانید این کتاب را مانند هر کتاب دیگر به تنهایی بخوانید و از دلایل افسردگی و کمی عزت نفس آگاه شوید . دوم , می توانید از این کتاب به عنوان یک راهنما برای گروه درمانی در زمینه عزت نفس استفاده کنید.

شناخت درمانی مبتنی بر این باور است که اندیشه ها و نگرش های شما تأثیر قدرتمندی بر روحیه ی شما دارند. وقتی روحیه تان ضعیف است و احساس افسردگی می کنید تقریبا همیشه پیام های منفی را به خود مخابره می کنید و نسبت به امور نظریه ی بدبینانه دارید. آن چه متوجه نیستید این است که همین افکار منفی در واقع مسبب روحیه ی بد شما هستند. وقتی این افکار منفی را تغییر می دهید، احساستان همراه با آن تغییر می کند.

کتاب حاضر کتابی عملی و تمرینی است ،این کتاب به ده مرحله تقسیم شده است .در هر مرحله با مطالب ویژه و شیوه هایی آشنا می شوید که به کمک آن می توانید از احساس تنهایی ،افسردگی ،احساس گناه و خود کم بینی نجات پیدا کنید. تمرینات نوشته شده در کتاب ،به شما کمک می کند تا بر این روش ها مسلط گردید ،به طوری که بتوانید آنها را به سود خود در خدمت بگیرید . بهای خوشبختی ،هر طور فکر کنید احساس می کنید ،می توانید احساس خود را تغییر دهید ،چگونه از روحیه بد فاصله بگیریم ،عزت نفس چیست ،نسخه شفابخش برای مسامحه کارها، تمرین و ... از مراحل ذکر شده در این کتاب می باشد.

نویسنده کتاب حاضر بیان می کند که:« آیا اگر ده مرحله پیشنهادی در کتاب ده قدم تا نشاط را به دقت انجام دهید همه نشانه های ناراحتی را از دست می دهید؟ توجه داشتن به این مطلب ضرورت دارد که هر کدام از ما موجودی یگانه و منحصر به فرد هستیم . بعضیها به سرعت بیشتری بهبود می یابند. برای این عده بهبودی فرایندی ساده و در ضمن نشاط بخش است. جمعی دیگر با سرعت کمتری بهبود می یابند . برای آنها رسیدن به بهبودی دشوار است و باید مداومت بیشتری نشان می دهند . اما این اشخاص هم اگر جدیت لازم را به خرج دهند،اغلب به بهبودی می رسند.

اگر بعد از اجرای ده مرحله هنوز احساس افسردگی داشتید ،نشانه آن است که باید وقت بیشتری صرف کنید. این نه اسباب خجالت است و نه موضوعی غیر طبیعی. ممکن است به روان درمانی فردی و یا به مصرف داروهای ضد افسردگی نیاز داشته باشید . در ضمن می توانید در یکی از گروههای درمانی ثبت نام کنید . شاید هم بد نباشد یک گروه رسیدن به عزت نفس تشکیل دهید .

قویا توصیه می کنم شکیبا باشید و مداومت به خرج دهید ابزار و توصیه های کتاب را مورد استفاده قرار دهید. باکمی پشتکار و مداومت به عزت نفس می رسید و افسردگی را فراموش می کنید.»

مشخصات کتاب

ده قدم تا نشاط

نویسنده:دیوید برنز

مترجم:مهدی قراچه داغی

ناشر:آسیم

تنظیم :مرکز مشاوره