تبیان، دستیار زندگی
هوای اطراف زمین را جو یا اتمسفر گویند در واقع ما درون اقیانوسی از هوا زندگی می كنیم هر چه از سطح زمین به سمت بالا حركت كنیم هوا رقیق تر و فشار آن كمتر می شود....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آب در هوا

آب در هوا

كره زمین كه در آن زندگی می كنیم دارای ٣ بخش است:

الف: هوا (جو یا اتمسفر)      كه مخلوطی از انواع گازها می باشد.

ب: آب                                 شامل اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها و... می باشد.

ج: خشكی                          شامل كوه ها ، بیابان ها، جنگل ها، مراتع و ... می باشد.

الف: هوا (جو یا اتمسفر)

هوای اطراف زمین را جو یا اتمسفر گویند در واقع ما درون اقیانوسی از هوا زندگی می كنیم هر چه از سطح زمین به سمت بالا حركت كنیم هوا رقیق تر و فشار آن كمتر می شود.

آب در هوا

میزان بخار آب موجود در هوا در نواحی مختلف متفاوت است. در نواحی بیابانی بسیار كم حدود ٥% و در نواحی مرطوب بسیار زیاد و گاهی تا ٩٠% هم میرسد.   ب: آب (H٢O) آب مایعی است بی رنگ كه تقریبا در بسیاری مناطق فراوان است و زندگی تمام موجودات زنده به آن بستگی دارد حتی بسیاری از صنایع به آب بستگی دارند و موجب تغییرات فیزیكی و شیمیایی زیادی می شود.

آیا تا به حال از خود سوال كرده اید كه چرا آب تمام نمی شود و آب مورد نیاز از كجا می آید شاید بگویید از اعماق زمین و اقیانوس ها یا ... چرا آن ها تمام نمی شوند بر ای یافتن پاسخ این سوال باید چرخه آب را بررسی كنیم.

چرخه آب:

قسمتی از چرخه آب در بدن جانداران نیز می باشد.

مثال: یك حیوان با نوشیدن مقداری آب، آن را وارد بدن خود كرده این آب پس از عبور از راه های گوناگون دوباره به صورت عرق- ادرار- هوا تنفسی از بدن خارج می شود.

قسمتی از چرخه آب در بدن جانداران وجود دارد.

مثال: یک حیوان با نوشیدن مقداری آب، آن را وارد بدن خود کرده، این آب پس از عبور از راه های گوناگون، دوباره به صورت عرق، ادرار و هوای تنفسی از بدن خارج می شود.

آب در هوا

گیاهان نیز به وسیله ریشه خود آب جذب کرده و پس از عبور از آوندها و رسیدن به برگ ها به وسیله شیره های گیاهی و ذخیره در گیاهان از گیاهان جدا می شود و مسیر خود را طی می کند.

آب در هوا


مرکز یادگیری سایت تبیان