تبیان، دستیار زندگی
یاد آن روزى كه ما هم سایه بر سر داشتیم همچو طفلان دگر، در خانه مادر داشتیم جدّ ما ـ پیغمبر ـ از ما چهره پنهان كرد و باز یادگارى همچو زهرا از پیمبر داشتیم
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مادر مظلومه ما نیز رفت

حضرت فاطمه

یاد آن روزى كه ما هم سایه بر سر داشتیم

همچو طفلان دگر، در خانه مادر داشتیم

جدّ ما ـ پیغمبر ـ از ما چهره پنهان كرد و باز

یادگارى همچو زهرا از پیمبر داشتیم

مادر مظلومه ما نیز رفت از دست ما

مرگ او را كى به این تعجیل باور داشتیم؟!

اندر آن روزى كه آتش بر سراى ما زدند

ما در آن جا، حال مرغ سوخته پر داشتیم!

آمد و، رفت از جهان محسن در آن غوغا، دریغ!

آرزوى دیدن روى برادر داشتیم

مادر ما، خود ز حق مى خواست مرگ خویش را

ورنه ما بهرش دعا با دیده تر داشتیم

روزهاى آخر عمرش ز ما رومى گرفت!

چون على، ما هم ازین غم دلْ پراخگر داشتیم!

در شب دفنش به ما معلوم شد این طُرفه راز

تا ز روى نیلگونش بوسه اى برداشتیم!

از كفن دستش برآمد، جسم ما دربرگرفت

جسم او را همچو جان ما نیز دربرداشتیم

از فراق روى مادر، با پدر هر روز و شب

دو برادر بزم ماتم با دو خواهر، داشتیم!

با فغان گوید «مؤید» آنچه را «میثم» بگفت:

(اى خوش آن روزى كه ما در خانه، مادر داشتیم!)

بخش تاریخ و سیره معصومین تبیان


سیّد رضا مؤیّد

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.