تبیان، دستیار زندگی
نور حق در ظلمت شب رفت در خاك، اى دریغ! با دلى از خون لبالب رفت در خاك، اى دریغ! طلعت بیت الشَّرف را، زُهره تابنده بود آه! كآن تابنده كوكب رفت در خاك، اى دریغ!
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اى دریغ!

حضرت فاطمه

نور حق در ظلمت شب رفت در خاك، اى دریغ!

با دلى از خون لبالب رفت در خاك، اى دریغ!

طلعت بیت الشَّرف را، زُهره تابنده بود

آه! كآن تابنده كوكب رفت در خاك، اى دریغ!

آفتاب چرخ عصمت با دلى از غم كباب

با تنى بیتاب و پرتب رفت در خاك اى دریغ!

پیكرى آزرده از آزار افعى سیرتان

چون قمر در برج عقرب رفت در خاك، اى دریغ!

لیلى حُسن قِدَم، با عقل اَقدم همقدم

اوّلین محبوبه رب رفت در خاك، اى دریغ!

حامل انوار و اسرار رسالت آن كه بود

جبرئیلش طفل مكتب، رفت در خاك اى دریغ!

بخش تاریخ و سیره معصومین تبیان


آیة الله غروى اصفهانى «مفتقر»

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.