تبیان، دستیار زندگی
بر اساس احادیث اسلامی، برخى از این نام ها آسمانى اند و از سوى آفریدگار تعیین گردیده و بعضى دیگر نیز از سوى برگزیدگان الهى به ایشان نسبت داده شده است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فرهنگ اسامى و القاب حضرت فاطمه علیهاالسلام

حضرت فاطمه زهرا

دختر گرامی پیامبر خدا، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اسامی و القابى برگزیده و زیبا دارند كه بیانگر صفات وکمالاتی والا در حضرتش می باشد و همچون نام هاى افراد دیگر این کُره خاکی نیست كه صاحب نام بی بهره از معنى نام خویش باشد.

بر اساس احادیث اسلامی، برخى از این نام ها آسمانى اند و از سوى آفریدگار تعیین گردیده و بعضى دیگر نیز از سوى برگزیدگان الهى به ایشان نسبت داده شده است.

در این نوشتار، به برخی از این نام ها و لقب ها بصورت فهرست وار اشاره می شود.

1) انسیه : زنى كه خصلتهاى خوب انسانى در او متجلى است.

2) بتول : زن پاك و دور از هرگونه آلودگى.

3) تقیه : پاك و بى گناه.

4) حبیبه : دوست و رفیق، دوست داشتنى.

5) حرّه : زن آزاده، زنى كه اسیر شهوات نیست.

6) حوراء : فرشته، زنى كه خصلتهاى خوب فرشتگان را در خود به وجود مى آورد.

7) حوریه : زن بهشتى، فرشته خصال.

8) راضیه : زنى كه به مقدرات خداوند راضى باشد.

9) راكعه : اهل ركوع و تواضع در برابر خداوند.

10) رشیده : زن فهمیده و صاحب خرد را گویند.

11) رضیه : زنى كه به مقام رضا مى رسد.

12) ریحانه :گل خوشبوى، لطیف و مهربان، تعبیر لطیفى از موجود زن.

13) زكیه : زن پاك و باتقوا، در حال رشد و ترقى.

14) زهراء : درخشنده و تابان.

15) زهره : درخشان، نورانى.

بر اساس احادیث اسلامی، برخى از این نام ها آسمانى اند و از سوى آفریدگار تعیین گردیده و بعضى دیگر نیز از سوى برگزیدگان الهى به ایشان نسبت داده شده است

16) ساجده : زنى كه در پیشگاه خداوند سر بر سجده بساید.

17) سعیده : زن خوشبخت.

18) سیده : سرور، خانم.

19) شهیده : زنى كه در راه خدا جان را فدا نماید.

20) صابره : زن شكیبا و بردبار.

21) صادقه : زن راستگو و درست كردار.

22) صدوقه : زن راستگو با كردارى صحیح.

23) صدیقه : زنى كه در راستگویى شهره شود و در عمل نیز درست كردار باشد.

24) طاهره : زن پاك دامن و دور از رذایل.

25) طیبه : پاك و پاكیزه.

26) عارفه : زن با شناخت و درك كامل.

27) عالیه : زن بلند همت و دور اندیش.

28) عدیله : نظیر و مانند.

[فاطمه ى زهرا علیها السلام را « عدیله ى مریم » مى نامند زیرا این هر دوی این بانوان در پاكى و طهارت ضرب المثل هستند.]

29) عذراء : زن پاكدامنى كه پرده ى عفت را كنار نزند.

30) عزیزه : زن ارجمند و گرانقدر.

31) علیمه : زن دانشمند و آگاه.

32) فاضله : زن صاحب فضیلت.

33) فاطمه : بریده شده از آتش، جهل و هر بدى.

34) فریده : زن یگانه در نفیس بودن.

35) كریمه : زنى كه اهل كرم و جود و سخاوت است.

36) كوثر : خیر فراوان.

37) كوكب : درخشنده و درخشان.

38) مباركه : زنى كه در او خیر بسیار باشد.

39) مبشره : بشارت دهنده.

40) محدثه : زن حدیث كننده.

فاطمه ى زهرا علیها السلام را « عدیله ى مریم » مى نامند زیرا هر دوی این

بانوان در پاكى و طهارت ضرب المثل هستند

41) محموده : پسندیده، زن مورد پسند خداوند.

42) مرضیه : زن كاملى كه خداوند نیز از او راضى است.

43) مطهره : زن پاك و عارى از گناه و زشتى.

44) معصومه : زنى كه هیچ گاه گناه نكرده باشد.

45) ملهمه : زنى كه خداوند بر دل او الهام مى فرستد.

46) ممتحنه : زنى كه امتحان شده و از آزمایش سر افراز بیرون آمده است.

47) منصوره : زن یارى شده.

48) موفقه : زنى كه توفیقات الهى همراهش باشد.

49) مهدیه : زنى كه خداوند او را هدایت مى كند.

50) مومنه : زن با ایمان به خداوند و روز قیامت.

51) ناعمه : زن خوش زندگانى، شاداب.

52) نقیه : پاك و بى گناه.

53) والهه : شیفته و عاشق.

54) وحیده : یگانه، تنها، بى همتا.

بخش تاریخ و سیره معصومین تبیان


منبع: کتاب «جرعه اى از كوثر؛ پژوهشى پیرامون اسامى و القاب فاطمه زهرا علیهاالسلام»، علیرضاسبحانى نسب.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.