تبیان، دستیار زندگی
606;امه Biography پورتره ها Portraits  طبیعت بی جان The Still Life galleria Landscapes   م...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

29 دی، 19 ژانویه سالروز تولد پل سزان (نقاش فرانسوی)

گالری همه تابلوها

زندگی نامه (Biography)

پورتره ها (Portraits)

طبیعت بی جان (The Still Life galleria )

مناظر Landscape

 کوه سنت ویکتوآر و معدن سنگ بیبموسCézanne, Paul The Mont Sainte-Victoire and Bibemus saga

گالری همه تابلو ها

The Mont Sainte-Victoire and Bibemus saga