تبیان، دستیار زندگی
زندگی نامه . Portraits  پورتره ها   . The Still Life galleria  طبیعت بی جان . Cézanne, Paul The Mont Sainte-Victoire and Bibemus saga کوه سنت ویکتوآر و معدن سنگ بیبموس . گالری همه تابلو ها Etude: Paysage ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

Cezanne, Paul: Landscapes

(مناظر)

. Biography  زندگی نامه

. Portraits  پورتره ها  

. The Still Life galleria  طبیعت بی جان

Cézanne, Paul The Mont Sainte-Victoire and Bibemus saga کوه سنت ویکتوآر و معدن سنگ بیبموس

. گالری همه تابلو ها

Etude: Paysage a Auvers (Study: Landscape at Auvers)

مطالعه: منظره دراُور
c. 1873 (170 Kb); Oil on canvas, 46.3 x 55.2 cmرنگ روغن روی بوم

Philadelphia Museum of Art موزه هنر فیلادلفیا

Jas de Buffan, The Pool

 آبنمای یاس دِ بوفَن

c. 1876; Oil on canvas, 46.1 x 56.3 cm رنگ روغن روی بوم

The Hermitage, St. Petersburg; No. 3KP 530. Formerly collection Otto Krebs, Holzdorf موزه آرمیتاژ،سَن پترزبورگ

Maisons au bord d"une route

خانه هایی در کنار یک جاده

c. 1881; "Houses Along a Road";Oil on canvas, 60 x 73.5 cmرنگ روغن روی بوم

The Hermitage, St. Petersburg; No. 3KP 502. Formerly collection Otto Krebs, Holzdorfموزه آرمیتاژ،سن پترزبورگ

Route tournante à La Roche-Guyon (A Turn in the Road at La Roche-Guyon)

پیچی در جاده در لاروش گویون

1885; Oil on canvas, 64.2 x 80 cmرنگ روغن روی بوم

Smith College Museum of Art, Northampton, MA; Venturi no. 441

موزه هنر اسمیت کالج نور ثمتون

Gardanne

گاردان

1885-86; Oil on canvas, 65 x 100 cmرنگ روغن روی بوم

The Barnes Foundation, Merion, Pennsylvaniaبارنز،مریون، پنسیلوانیابنیاد

Gardanne

گاردان

1885-86; Oil on canvas, 92 x 74.5 cmرنگ روغن روی بوم

The Brooklyn Museum, NYموزه بروکلین،نیویورک

Montagnes en Provence

کوه هایی در ولایت پرووانس
1886-90; Oil on canvas, 63.5 x 79.4 cmرنگ روغن روی بوم

National Gallery, Londonگالری لندن

Maison et ferme du Jas de Bouffan (House and Farm at Jas de Bouffan)

خانه و مزرعه ی یاس دو بوفن

1889-90 (140 Kb); Oil on canvas, 60.5 x 73.5 cmرنگ روغن روی بوم

Narodni Galerie, Prague; Venturi no. 460

Maison et arbres

خانه و درختان

1890-94;House and Trees; Oil on canvas, 65.2 x 81 cm رنگ روغن روی بوم

The Barnes Foundation, Merion, Pennsylvaniaبارنز،مریون، پنسیلوانیابنیاد

Well: Millstone and Cistern Under Trees(Meule et citerne sous bois)

چاه ،سنگ آسیا و منبع آب زیر درختان

1892; Oil on canvas, 65 x 81 cmرنگ روغن روی بوم

The Barnes Foundation, Merion, Pennsylvaniaبارنز،مریون، پنسیلوانیابنیاد

Le lac d"Annecy (Lake Annecy)

دریاچه اَنِسی

1896; Oil on Canvas, 64.2 x 79.1 cm رنگ روغن روی بوم

Venturi 762; Courtauld Institute Galleries, Londonگالری های موسسه ی کورتولد،لندن

Foliage

برگها

1895-1900; Watercolor and pencil on paper, 44.8 x 56.8 cmرنگ روغن روی بوم

The Museum of Modern Art, New York موزه هنر مدرن ، نیویورک

Houses on the Hill (River Bank)

خانه ها روی تپه (ساحل رودخانه)

1900-06; Oil on canvas, 60.3 x 79.2 cmرنگ روغن روی بوم

McNay Art Institute, San Antonio, TX موسسه هنر مک نی سَن آنتونیو

Morning in Provence(Sous-Bois Provençal)

صبح در ولایت پروونسن

c. 1900-06; Oil on canvas, 81 x 63 cmرنگ روغن روی بوم

Albright-Knox Art Gallery, Buffalo, NYگالری هنر آلبرایت ناکس، بوفالوی نیویورک

Bend in Road

پیچی در جاده

1900-06; Oil on canvas, 81.3 x 64.8 cmرنگ روغن روی بوم

Private Collection; Venturi 790مجموعه شخصی

Bend in Forest Road

پیچی در جاده جنگلی

1902-06; Oil on canvas, 81.3 x 64.8 cm رنگ روغن روی بوم

Collection Dr. Ruth Bakwin, New Yorkمجموعه ی دکتر روث بکوین، نیویورک

Bords d"une rivière (Riverbanks)

سواحل رودخانه

1904-05; Oil on canvas, 65 x 81 cmرنگ روغن روی بوم

Private collection, Switzerlandمجموعه شخصی در سویس

Le Cabanon de Jourdan

کلبه ژوردن

1906; Oil on canvas, 65 x 81 cmرنگ روغن روی بوم

Collection Riccardo Jucker, Milanمجموعه ریکاردو ژوکر،میلان