تبیان، دستیار زندگی
ography  زندگی نامه . Portraits  پورتره ها   . Landscapes  مناظر . The Mont Sainte-Victoire and Bibemus saga مناظر کوه سنت ویکتوآر و معدن سنگ بیبموس .گالری همه تابلوها Apples, Peaches, Pears, and...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

Cezanne, Paul: Still Life galleria

طبیعت بی جان

. Biography  زندگی نامه

. Portraits  پورتره ها  

. Landscapes  مناظر

. The Mont Sainte-Victoire and Bibemus saga

مناظر کوه سنت ویکتوآر و معدن سنگ بیبموس

.گالری همه تابلوها

Apples, Peaches, Pears, and Grapes

سیب ،هلو،گلابی و انگور
c. 1879-80; Oil on canvas, 38.5 x 46.5 cmرنگ روغن روی بوم

The Hermitage, St. Petersburg.Formerly collection Bernhard Koehler, Berlinهرمیتاژ استراسبورگ (قبلاً کلکسیون برنارد کوهلر در آلمان بوده)

Still Life with Commode

زندگی خاموش روی گنجه

1883-87; Oil on canvas, 73.3 x 92.2 cm رنگ روغن روی بوم

Bayerische Staatsgemaldesammlungen, Munich; Venturi no. 496

Still Life with Plate of Cherries

زندگی خاموش با بشقاب گیلاس
1885-87; Oil on canvas, 58.1 x 68.9 cmرنگ روغن روی بوم

Los Angeles County Museum of Art; Venturi no. 498 موزه هنر لوس آنجلس

Still Life with Apples

زندگی خاموش با سیب
c. 1890; Oil on canvas, 35.2 x 46.2 cmرنگ روغن روی بوم

The Hermitage, St. Petersburg
No. ZKP 558. Formerly collection Otto Krebs, Holzdorfهرمیتاژ استراسبورگ (قبلاً جزءمجموعه اتوکربس بوده.)

Still Life with Water Jug

کوزه آب
c. 1892-3; Oil on canvas, 53 x 71.1 cmرنگ روغن روی بوم

Tate Gallery, London گالری تیت لندن

Compotier, Pitcher, and Fruit(Nature morte)

پارچ و میوه
1892-94; Oil on canvas, 72.5 x 91.8 cmرنگ روغن روی بوم

The Barnes Foundation, Merion, Pennsylvaniaبنیاد بارنز ، مریون، پنسیلوانیا

Still Life With a Basket(Kitchen Table)

با یک سبد (میز آشپزخانه)
c. 1890-95; Musée d"Orsay, Paris موزه اوریسی، پاریس

Le vase paillé

گلدان و میوه
c. 1895;Ginger Jar and Fruit; Oil on canvas, 73 x 60 cmرنگ روغن روی بوم

The Barnes Foundation, Merion, Pennsylvania بنیاد بارنز ، مریون، پنسیلوانیا

Table, Napkin, and Fruit(Un coin de table)

میز، سفره و میوه(گوشه ای از میز)
1895-1900; Oil on canvas, 47 x 56 cmرنگ روغن روی بوم

The Barnes Foundation, Merion, Pennsylvaniaبنیاد بارنز ، مریون، پنسیلوانیا

Still Life with Apples

طبیعت بی جان با سیب
1895-98; Oil on canvas; 68.8 x 92.7 cm رنگ روغن روی بوم

The Museum of Modern Art, New York; Venturi 736موزه هنر مدرن،نیویورک

Still Life with Skull (Nature morte au crane)

طبیعت بی جان با جمجمه
1895-1900; Oil on canvas, 54.3 x 65 cmرنگ روغن روی بوم

The Barnes Foundation, Merion, Pennsylvaniaبنیاد بارنز ، مریون، پنسیلوانیا

Pyramid of Skulls

هرم جمجمه
c. 1901; Oil on canvas, 37 x 45.5 cm رنگ روغن روی بوم

Private collection; Venturi no. 753 مجموعه شخصی

Chrysanthemums(Vase fleuri)

گلهای داودی
1896-98 (Rewald); c.1900; Oil on canvas, 70 x 57.8 cm رنگ روغن روی بوم

The Barnes Foundation, Merion, Pennsylvaniaبنیاد بارنز ، مریون، پنسیلوانیا