تبیان، دستیار زندگی
بررسی منو های یاهو مسنجر از دیگر امکانات یاهو مسنجر برخورداری ازبخش های هواشناسی ، اخبار، تقویم و شاخص های اقتصادی و... می باشد که این موارد همان طور که در عکس نشان داده شده است در قسمت پایین یاهو مسنجر می باشد. همان طور که ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آموزش نرم افزار یاهو مسنجر

بررسی منو های یاهو مسنجر

از دیگر امکانات یاهو مسنجر برخورداری ازبخش های هواشناسی ، اخبار، تقویم و شاخص های اقتصادی و... می باشد
که این موارد همان طور که در عکس نشان داده شده است در قسمت پایین یاهو مسنجر می باشد.

همان طور که در عکس مشخص شده است،  قسمت اول ID های دوستان را که در لیست خود داریم نمایان می کند. در قسمت دوم شاخص های اقتصادی بیان می شود. در قسمت سوم تقویم در دسترس می باشد. بخش چهارم Headline news یا همان اعم اخبار می باشد. در قسمت پنجم هواشناسی در دسترس می باشد که هوای چند شهر مهم را بیان می کند و بقیه شهر ها را نیز در قسمت پایین آن باید نوشت و دکمه Search  را کلیک کرد که البته می توان این قسمت را طوری تنظیم کرد که با کلیک بر روی آن هوای شهر های خاصی را بیان کند.

بخش ششم Address Book میباشد که شما باید قبلا آن را از طریق Email در یاهو تنظیم کنید .

در بخش هفتم امکان دسترسی به خلاصه آنچه مربوط بهID و Email شما می باشد، وجود دارد ،که با فشردن قسمتNew messagesدربخشYahoo! mail می توان Emailخود راچک کرد. قسمت بعدی مربوط به مسائل اقتصادی می شود .در بخشYahoo! Personalsتعداد پیام های شخصی رسیده مشخص است، که با کلیک بر روی آن می توان به آنها دستیابی پیدا کرذ.قسمت بعدی همان تقویم یاهو می باشد.

و بالاخره ، بخش آخر تعداد دوستانOnlineرا بیان می کند.