تبیان، دستیار زندگی
این روزها پایان فصل ماهیگیری در مازندران است. صیادان محمود آباد آخرین صید خود را در فصل صید انجام دادند و تورهایشان را تا فصل بعدی ماهی ها به خانه بردند
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آخرین روز صید

این روزها پایان فصل ماهیگیری در مازندران است. صیادان محمود آباد آخرین صید خود را در فصل صید انجام دادند و تورهایشان را تا فصل بعدی ماهی ها به خانه بردند.

 • آخرین روز صید
  آخرین روز صید
 • آخرین روز صید
  آخرین روز صید
 • آخرین روز صید
  آخرین روز صید
 • آخرین روز صید
  آخرین روز صید
 • آخرین روز صید
  آخرین روز صید
 • آخرین روز صید
  آخرین روز صید
 • آخرین روز صید
  آخرین روز صید
 • آخرین روز صید
  آخرین روز صید
 • آخرین روز صید
  آخرین روز صید
 • آخرین روز صید
  آخرین روز صید
 • آخرین روز صید
  آخرین روز صید
 • آخرین روز صید
  آخرین روز صید
بخش گردشگری تبیان