سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
والاحضرت شاهپور حمیدرضا واقع در خیابان نیاوران شنیده شده و متعاقب آن از جانب خود والاحضرت به كلانتری تجریش تلفنا گفته می شود كه در اینجا قتلی اتفاق افتاده است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شلیک حمیدرضاپهلوی به همسرش/+ سند


صدای تیر از منزل والاحضرت شاهپور حمیدرضا واقع در خیابان نیاوران شنیده شده و متعاقب آن از جانب خود والاحضرت به كلانتری تجریش تلفنا گفته می شود كه در اینجا قتلی اتفاق افتاده است.

شلیک حمیدرضاپهلوی

در نتیجه رییس كلانتری محل به اتفاق دو نفر كارآگاه شهربانی كل كشور جهت تحقیقات به آنجا می روند كه شرح ماوقع به قرار زیر به اطلاع رسیده است.

سایت 'مرکز اسناد انقلاب اسلامی' سند زیر را که متعلق به ساواک و سال 1342 است منتشر کرده است.

در حدود ساعت 1 روز 19/ 11/ 42 صدای تیری از منزل والاحضرت شاهپور حمیدرضا واقع در خیابان نیاوران شنیده شده و متعاقب آن از جانب خود والاحضرت به كلانتری تجریش تلفنا گفته می شود كه در اینجا قتلی اتفاق افتاده است. در نتیجه رییس كلانتری محل به اتفاق دو نفر كارآگاه شهربانی كل كشور جهت تحقیقات به آنجا می روند كه شرح ماوقع به قرار زیر به اطلاع رسیده است. 

شلیک حمیدرضاپهلوی

تیراندازی از طرف والاحضرت علیه زوجه ایشان كه گویا دیر وقت به منزل مراجعت نمود و موجب عصبانیت ایشان واقع شده صورت میگیرد. اثر گلوله كه به كسی اصابت ننموده در گوشه سقف اتاق نمودار بوده است. در آن موقع اسماعیل قراگوزلو كارمند وزارت بهداری همراه عیالش و همچنین معروفه ای به نام مریم صفا معروف به آزیتا در آنجا حضور داشتند كه به موجب دستور تیمسار ریاست شهربانی جهت تحقیقات به اداره اطلاعات شهربانی اعزام می گردند و چون مامورین تحقیق خواسته اند آشپز آنجا را هم ببرند والاحضرت سخت ناراحت شده و با مخالفت شروع به داد و فریاد و فحش و ناسزا می كند.

بخش تاریخ ایران و جهان تبیان


منبع : جهان نیوز