تبیان، دستیار زندگی
ماهی برای بالا آمدن در سطح آب، کیسه را پر از هوا می کند و برای فرو رفتن در عمق آب به صورت عکس عمل می کند...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : یگانه داودی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ماهی های استخوانی (2)

ماهی های استخوانی (1)

در گذشته خواندید...

دستگاه دفع (وازنشی)

ماهی های استخوانی -2

شامل دو کلیه، و مجرای ادراری و منفذ خروج ادرار است. کلیه ها که حالت کشیده دارند و در دو طرف ستون مهره ها جای گرفته اند، مواد زائد، مانند آمونیاک را از خون می گیرند و همراه با مقدار زیادی آب، از بدن خارج می سازند.

در ماهی های دریازی آب شش ها با دفع co2 و نمک به توازن محیط داخلی بدن ماهی کمک می کنند.

در ماهی های آب شیرین، این عمل به صورت عکس انجام می شود این ماهی ها به وسیله ی سلول های آب ششی خود، اندک نمکی را که در آب موجود است فعالانه می گیرند و وارد بدن می کنند تا غلظت محیط داخلی ثابت بماند.

دستگاه تنفس

ماهی های استخوانی -2

شامل آب شش هایی است که در طرفین حلق قرار دارند و با سرپوش های آب ششی پوشیده شده اند. هر آب شش از یک کمان آب ششی استخوانی یا غضروفی و رشته های آب ششی تشکیل شده است.

رشته های آب ششی در دو ردیف قرار دارند. هر رشته از صفحات کوچکی درست شده است که در آن ها مویرگ های فراوانی در درون بافت پوششی ساده جای دارند. به این ترتیب، آب در مجاورت این صفحات به راحتی مبادلات گازی را انجام می دهد.

تعداد آب شش ها چهار جفت است. آب به طور دائم با انبساط حلق، وارد دهان می شود. آن گاه دهان بسته می شود و آب از فواصل بین رشته های آب ششی می گذرد، و از سرپوش آب شش خارج می شود. حرکت ماهی به جلو، ورود آب به حفره ی حلق را آسان می کند.

کیسه هوا

کیسه ی هوا بین کلیه ها و اندام گوارشی قرار گرفته است  و دیواره ی نازکی دارد. وجود چنین کیسه ای برای شناور ماندن در سطح آب یا فرو رفتن در آن لازم است. چرا که وزن مخصوص (جرم حجمی) ماهی ها بیش تر از آب است.

ماهی های استخوانی -2

ماهی برای بالا آمدن در سطح آب، کیسه را پر از هوا می کند و برای فرو رفتن در عمق آب به صورت عکس عمل می کند. در ماهی هایی که کیسه به مری راه دارد، هوا از همین راه وارد کیسه و یا از آن خارج می شود.

در برخی از ماهی ها، کیسه شنا به وسیله ی لوله ای به مری مربوط است؛ اما در بیش تر ماهی های استخوانی تکامل یافته، کیسه ی شنا آزاد است.

در ماهی هایی که کیسه شنای آزاد دارند گازها از شبکه ی مویرگی دیواره ی کیسه وارد آن می شوند و در حالت دیگر از کیسه به درون شبکه ی مویرگی نفوذ می کنند. این گازهای مورد بحث، اکسیژن، دی اکسید کربن و نیتروژن هستند.

کیسه ی هوا مخصوص ماهی های استخوانی است.

دستگاه عصبی

شامل مغز، نخاع و اعصاب (پی ها) است. مغز در جمجمه ی استخوانی و نخاع در فضایی درون ستون مهره ها جای گرفته است.

در مغز، بخش هایی مانند نیم کره های مخ، بصل النخاع و ... وجود دارد.

شاید حس بویایی دقیق ترین حس ماهی باشد. دو سوراخ بینی در روی پوزه قرار دارند؛ اما به دهان راهی ندارند.

ماهی ها نسبت به مواد محلول در آب بسیار حساسند.

مثلاً وجود آلاینده هایی مانند مواد شیمیایی حاصل مواد شوینده را تشخیص می دهند.

بنابراین احتمالاً به کمک حس بویایی خود محل غذا را در آب پیدا می کند.

حس چشایی

جوانه های چشایی روی زبان ماهی قرار دارد. حتی در سطح خارجی سر.

ماهی های استخوانی -2

حس شنوایی

ماهی ها یک جفت گوش دارند. و در مقایسه با پستانداران تنها بخش در گوش داخلی را دارا هستند گوش داخلی حلزون کوچکی دارد که به بخش تعادلی بدن مربوط است. این بخش در ماهی تقریباً شبیه ماست.

چشم ها نسبتاً بزرگ هستند ولی در حدقه حرکت نمی کنند و فقط قادرند که اشیاء نزدیک را ببینند.

احتمالاً ماهی های استخوانی می توانند رنگ ها را تشخیص دهند.

خطوط جانبی

ماهی های استخوانی -2

خطوط جانبی در طرفین بدن از سر تا دم امتداد دارند. در محل خط جانبی یک فرورفتگی وجود دارد و در مجموع لوله ای را پدید می آورد.

در اعماق این لوله، گیرنده های حسی ویژه ای قرار دارند که قادرند ارتعاشات خفیف آب را هم تشخیص دهند.

برای مثال ماهی می تواند حتی جنبش حشره ای را در سطح آب تشخیص دهد و آن را شکار کند.

تولید مثل

ماهی های استخوانی -2

بیشتر ماهی های استخوانی تخم گذارند.

شکم ماهی های ماده در فصل تخم ریزی، به دلیل وجود تخم ها بر آمده می شود.

بعضی از ماهی ها مانند ماهی های آکواریوم زنده زا هستند.


مرکز یادگیری سایت تبیان

تنظیم: یگانه داودی