تبیان، دستیار زندگی
دلایلی عجیب که منجر به وسواس می‌شوند
دلایلی عجیب که منجر به وسواس می‌شوند
دلایلی عجیب که منجر به وسواس می‌شوند
برای بیشتر ما پیش‌ آمده که در طول زندگی بارها و بارها افکاری مزاحم و ناخواسته به سراغمان آمده و با تکرار و سماجت سعی در ایجاد دغدغه ذهنی و ناراحتی در ما داشته‌اند ولی ما با مدیریت به‌ موقع و بی‌اهمیتی به آن‌ها شکستشان دادیم و اجازه ندادیم پیروز شوند و از ما فردی وسواسی بسازند.
 وسواس و صدماتی که به روان خانم ها می زند!
وسواس و صدماتی که به روان خانم ها می زند!
وسواس و صدماتی که به روان خانم ها می زند!
وسواس یک ایده، تصور، احساس یا حرکت مکرر و مضر است که با نوعی احساس اجبار و ناچار ذهن و علاقه به مقاومت در برابر آن همراه است. فرد وسواس بسیار متوجه بیگانه بودن حادثه نسبت به شخصیت خود بوده و از غیرعادی بودن رفتار خود آگاهی دارد.
اختلال شخصیت وسواسى جبرى چیست؟
اختلال شخصیت وسواسى جبرى چیست؟
اختلال شخصیت وسواسى جبرى چیست؟
وسواس یكى از شایع ترین اختلالات و بیمارى ها در جامعه است و متخصصان روان شناسى و روان پزشكان تعاریف گوناگونى را از این بیمارى ارائه داده اند. این بیمارى كه حدود 2 تا 3 درصد از جمعیت را گرفتار خود مى كند شامل فكر، احساس یا تصو...
وسواس چیست و چگونه آن را درمان كنیم؟
وسواس چیست و چگونه آن را درمان كنیم؟
وسواس چیست و چگونه آن را درمان كنیم؟
وسواس یك ایده، فكر، تصور، احساس یا حركت مكرر یا مضر است كه با نوعى احساس اجبار و ناچارى ذهنى و علاقه به مقاومت در برابر آن همراه است. بیمار متوجه بیگانه بودن حادثه نسبت ‏به شخصیت‏ خود بوده از غیرعادى و نابهنجار بودن رفتار خو...
وسواس و علاج آن
وسواس و علاج آن
وسواس و علاج آن
بیست و پنجمین حدیث از چهل حدیث امام خمینی (ره)  در خصوص" وسواس" و علاج این حالت است. ایشان، این مبحث از چهل حدیث را با روایتی از امام صادق (ع) چنین آغاز می كند: عبدالله بن سنان می گوید:" برای امام صادق ...
وسواس فكری
وسواس فكری
وسواس فكری
قبل از پرداختن به مسئله اختلال وسواس فكری – عملی ، یا به عبارت علمی ، اختلال وسواسی – جبری ، توصیف واژه اضطراب كه در میان عامه ی مردم به نوعی شناخته شده است ضروری است. ضروری از این نظر كه هر چند این واژه از دیرباز برای انس...