تبیان، دستیار زندگی
نشانه‌های کرامت انسان به روایت امام صادق(ع)
نشانه‌های کرامت انسان به روایت امام صادق(ع)
نشانه‌های کرامت انسان به روایت امام صادق(ع)
رئیس موسسه علمی ـ فرهنگی دارالحدیث گفت: امام صادق(ع) می‌فرماید: اگر کسی فقط در مقابل کسی که به او خوبی کرده رفتار خوبی داشته باشد، از رفتار کریمانه نیست. همچنین ایشان حسن خلق، کظم غیظ و چشم‌پوشی را 3 نشانه کرامت انسان دانسته‌اند.
آیا بزرگان اهل سنت شاگردان امام صادق(علیه السلام) بوده اند؟
آیا بزرگان اهل سنت شاگردان امام صادق(علیه السلام) بوده اند؟
آیا بزرگان اهل سنت شاگردان امام صادق(علیه السلام) بوده اند؟
شکی نیست که اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام با توجه به علم بی نظیری که داشته اند، همه مردم محتاج علوم آنان بوده اند. حتی در مواردی متعدد مخالفین نیز اعتراف کرده اند که محتاج علم آن حضرت بوده اند.
اعترافات بزرگان اهل سنت در مورد جعفربن محمد علیه السلام
اعترافات بزرگان اهل سنت در مورد جعفربن محمد علیه السلام
اعترافات بزرگان اهل سنت در مورد جعفربن محمد علیه السلام
تفاوت نگرش میان پیروان مدرسه خلفاء و مدرسه اهل بیت علیه السلام از دیرباز وجود داشته است اما این تفاوت نگرش هیچگاه عاملی برای دشمنی و کینه توزی میان این دو گروه بزرگ مسلمان نشده است اما پیروان وهابیت همواره سعی کرده اند تا این امور را به نفع خود مصادره کنن
بهار نیکان! فدای صداقتتان
بهار نیکان! فدای صداقتتان
بهار نیکان! فدای صداقتتان
یادتان هست آن مرد خواست آگاهتان کند که شما 200 هزار نفر بلکه به اندازه نیمی از جهان یار دارید پس چرا قیام نمی کنید؟ شما گله ای را نشانش دادید و فرمودید: اگر شمار یاران، به تعداد این بزغاله ها بود؛ در خانه نمی نشستیم.
همراه با راستگویان در بازار متقلّبان
همراه با راستگویان در بازار متقلّبان
همراه با راستگویان در بازار متقلّبان
در دوران امامت امام ششم، دروغ در امر دین، جامعه را فراگرفته بود و می رفت تا دین حقیقی به طور كامل مضمحل شود، و تنها كسی كه در آن بازار شلوغ می توانست كالای أصیل و غیرتقلبی عرضه كند كسی نبود جز جعفر بن محمد علیهماالسلام
آورده اند که ...
آورده اند که ...
آورده اند که ...
اى معلّى ! ما داراى این اسرار هستیم، هر كه اسرار ما را نگهدارى كند و مخفى دارد، خداوند دین و دنیاى او را در أمان دارد. اى معلّى ! موضوعى را كه امروز مشاهده كردى، فاش مگردان وگرنه موجب هلاكت خویش ، خواهى شد. اى معلّى ! متوجّه باش كتمان اسرار ما موجب عزّت و
صدای خدا
صدای خدا
صدای خدا
قـرآن نیازمنــد بیــان رسـای توست وحی خدای عزّ و جلّ در صدای توست تفسیر سوره‌هاش به مـا می ‌دهد نشان داری بــه آیـه‌ آیـۀ قـرآن تــو داوری
شاخه‌ی طوبا
شاخه‌ی طوبا
شاخه‌ی طوبا
مرغ دلم که شاخه ی طوباست جای او ویرانه ی بقیع بوَد مدّعای او خواهد در آن دیار مقدّس کند مقام اندر جوار صادق و نالد برای او
بی‌حرم‌ترین
بی‌حرم‌ترین
بی‌حرم‌ترین
اگر چه اصل و نسب از تبار اُلفت داشت به بی وفائی این روزگار عادت داشت دوباره سینه ی دریائی اش پر از غوغاست که بین آن همه شاگرد باز هم تنهاست
عکس بدون قاب
عکس بدون قاب
عکس بدون قاب
گفتیم با خجالتِ دل بعد بوتراب معصوم دیگری نشود بسته در طناب دیدیم دست هرچه امام است بسته شد شیعه چرا نمیرد از این شرم بی حساب
ارث مادر
ارث مادر
ارث مادر
خونین دلی که با تو ستمگر به سر بَرَد سر می برد، ولیک به خونِ جگر برد آن جا که هیچ لب به حمایت نگشت باز مظلوم، داوری به برِ دادگر برد
من جعفریم
من جعفریم
من جعفریم
ای روح صداقت از دم تو ای گوهر علم از یم تو زیبنده ی تو است نام صادق الحق که تویی امام صادق
کوثر حقایق
کوثر حقایق
کوثر حقایق
رسانده ام به حضور تو قلب عاشق را دل رها شده از محنت خلایق را دلی که پر زده تا آستان احسانت که غرق نور اجابت کنی دقایق را