تبیان، دستیار زندگی
مروری بر قیام مختار ثقفی
مروری بر قیام مختار ثقفی
مروری بر قیام مختار ثقفی
یاران مختار بسیاری از آنان را دستگیر کرده و نزد مختار می آوردند. او نیز دستور می داد که آنان را به قتل برسانند. حتی دست و پای بعضی را که جرمشان سنگینتر بوده قطع کرده و به قتل می رساندند. تعداد تخمینی کسانی که به جرم شرکت در حادثه کربلا کشته شدند، حدود س