تبیان، دستیار زندگی
نامه ای که آغازگر جنگ شد!(2)
نامه ای که آغازگر جنگ شد!(2)
نامه ای که آغازگر جنگ شد!(2)
در بخش قبل امام علی علیه السلام تا به این مسله به نامه معاویه بن ابوسفیان پاسخ دادند که در زمانی که کسی یاری رسول خدا نمی کرد، ایشان بودند که به یاری پیامبر رسیدند، در زمان تحریم های مردم مکه، کسانی که تحمل این مشقت را کردند ما اهل بیت بودیم و ...