تبیان، دستیار زندگی
نامه ای که آغازگر جنگ شد!(2)
نامه ای که آغازگر جنگ شد!(2)
نامه ای که آغازگر جنگ شد!(2)
در بخش قبل امام علی علیه السلام تا به این مسله به نامه معاویه بن ابوسفیان پاسخ دادند که در زمانی که کسی یاری رسول خدا نمی کرد، ایشان بودند که به یاری پیامبر رسیدند، در زمان تحریم های مردم مکه، کسانی که تحمل این مشقت را کردند ما اهل بیت بودیم و ...
افتراء به امیرمومنان خلاصه آراء ابن تیمیه
افتراء به امیرمومنان خلاصه آراء ابن تیمیه
افتراء به امیرمومنان خلاصه آراء ابن تیمیه
ابن تیمیّه براى اثبات حقانیت خوارج و ناصبى ها; كسانى كه جنگ هاى امیرالمؤمنین علیه السلام را نادرست مى دانند احادیث صحیح را تكذیب مى كند و به نقل علماى مذهب خود هیچ اعتنایى نمى نماید. او احادیث صحیح را نمى پذیرد و به راحتى احادیث دروغین را نقل مى كند و به
مروری بر واقعه جمل
مروری بر واقعه جمل
مروری بر واقعه جمل
گسست سریع سپاه بصره نشان می داد که علی رغم وجود عایشه در میان آنها، سپاه شورشی انگیزه های قوی نداشته است. مشکل عمده این بود که طلحه و عایشه علی رغم شهرت، در قضیه عثمان، بدنام تر از آن بودند که بتوانند مردم بصره را فریب داده و خود را دادخواه خون عثمان قلمد
نخبگان منحرف در برابر امام علی علیه السلام
نخبگان منحرف در برابر امام علی علیه السلام
نخبگان منحرف در برابر امام علی علیه السلام
آنچه آنها از امیرالمؤمنین علیه السلام مى‌خواستند این بود كه براى دنیاى آنان از دین خود بگذرد و چه خیال باطلى! على علیه السلام كه حتى ذره ‌اى به فكر دنیا و ریاست براى خودش نبود، چگونه ممكن بود كه دین خود را براى دنیا و ریاست دیگران فدا كند؟! و به راستى بدا