تبیان، دستیار زندگی
ی ما تنها یک پنجره و یک روشنایی به نام نور محمدی را می شناسد . امروز  تنها یک آسمان و یک گل به نام گل محمدی را می شناسد. امروز  تنها به یک شمیم  و یک عطر به نام عطر محمدی خو گرفته است از این روست  که مقاوم...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مبعث

امروز

چشمهای ما

تنها یک پنجره

و یک روشنایی

به نام نور محمدی را می شناسد .

امروز

تنها یک آسمان

و یک گل

به نام گل محمدی را می شناسد.

امروز

تنها به یک شمیم

و یک عطر

به نام عطر محمدی خو گرفته است

از این روست

که مقاوم ایستاده ایم

و رو به یک پنجره و آسمان داریم

و در باغچه دستان همه مان

تنها یک گل روییده است.

دریا

ترانه ی تو را می خواند

زمین

آرزوی پاکی تو را دارد

و من

بر ماسه های ساحل دریا

می نویسم

جهان به مهربانی تو زنده است

یا محمد

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.