ر The Sound and the Fury: The Corrected Text (Vintage International) خشم و هیاهو  by William Faulkner; Paperback Absalom, Absalom!: The Corrected Text (Vintage International) (ابشالوم ،ابشالوم! (متن تصحیح شده  by Wi...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

لیست آثار ویلیام فالکنر

. زندگی نامه

. گالری تصاویر

The Sound and the Fury: The Corrected Text (Vintage International)

خشم و هیاهو

 by William Faulkner; Paperback

Absalom, Absalom!: The Corrected Text (Vintage International)

(ابشالوم ،ابشالوم! (متن تصحیح شده

 by William Faulkner

As I Lay Dying: The Corrected Text (Vintage International)

(زمانی که در بستر مرگ هستم (متن تصحیح شده

by William Faulkner

Light in August: The Corrected Text (Vintage International)

(نور در آگوست  (متن تصحیح شده

by William Faulkner

Sanctuary: The Corrected Text

(معبد  (متن تصحیح شده

by William Faulkner

Snopes: The Hamlet, the Town, the Mansion/Three Novels in 1

هملت ، شهر ، عمارت، (سه نوول در یک جلد)
by William Faulkner

Go Down, Moses (Vintage International)

هبوط کن، موسی
by William Faulkner

If I Forget Thee, Jerusalem: The Wild Palms

اگر تو را فراموش کنم، بیت المقدس : نخل های وحشی

by William Faulkner

Mansion

عمارت
by William Faulkner

The Literature of Ancient Egypt: An Anthology of Stories, Instructions and Poetry

ادبیات مصر باستان: گزیده ای از داستان ها، تعالیم و شعر
by William Kelley Simpson

Uncollected Stories of William Faulkner

داستان های گردآوری نشده ی ویلیام فالکنر
by William Faulkner, Joseph Blotner (Editor)

The Unvanquished: The Corrected Text

(شکست ناپذیر (متن تصحیح شده
by William Faulkner

The Hamlet: The Corrected Text

هملت (متن تصحیح شده)
by William Faulkner

Flags in the Dust

پرچم هایی در غبار
by William Faulkner, Douglas Day (Editor)

Spark Notes The Sound and the Fury
by William Faulkner

Big Woods: The Hunting Stories of William Faulkner

پرچم های بزرگ : داستان های صیادی ویلیام فالکنر
by William Faulkner

The Reivers: A Reminiscence
by William Faulkner

A Fable

یک افسانه
by William Faulkner