تبیان، دستیار زندگی
ازدواجی که ثمره آن،نبوت خاتم شد!
ازدواجی که ثمره آن،نبوت خاتم شد!
ازدواجی که ثمره آن،نبوت خاتم شد!
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آخرین فرستاده الهی و رسول خاتم، ثمره ازدواج دو فردی است که در تاریخ، آنها به پاک ترین و محترم ترین افراد شناخته می شوند. آمنه بنت وهب و عبدالله بن عبدالمطلب نورانی ترین افراد تاریخ هستند.
معنای جاهلیت
معنای جاهلیت
معنای جاهلیت
از جمله مصادیق جاهلیت این است که عده ای سعی کرده اند که معنای جاهلیت را که به معنای فقدان علم و معرفت است؛ تحریف کنند و بگویند که جاهلیّت مشتق از جهل به معنای تعصّب و غضب است
مبارزه‌ای نفس‌گیر با جاهلیت
مبارزه‌ای نفس‌گیر با جاهلیت
مبارزه‌ای نفس‌گیر با جاهلیت
پیامبرعظیم‌الشأن‌اسلام، نه تنها از آن عقائدخرافی عرب كه به ضرر خود و اجتماع بود، جلوگیری می‌نمود؛ بلكه اگر افسانه‌ای به پیشرفت هدف او كمك می‌كرد، با تمام قوا با آن مبارزه می‌فرمود و می‌كوشید تا مردم، بنده‌حقیقت باشند نه بنده‌خرافات.
خُلق‌وخوی بیابان‌نشینان عصر جاهلیت
خُلق‌وخوی بیابان‌نشینان عصر جاهلیت
خُلق‌وخوی بیابان‌نشینان عصر جاهلیت
عرب پیش‌ازاسلام در برابر برخی صفات‌پسندیده‌ی اندک، انبوهی از صفات پست و زشت دامنگیرش بود، که اگر آفتاب اسلام، بر قلبش نتابیده‌بود، مسلما طومار حیات انسانی او در هم‌ پیچیده‌می‌شد، و امروز هیچ اثری از انسانیت در میان عرب نبود.
جهان در عصر بعثت
جهان در عصر بعثت
جهان در عصر بعثت
«این امپراطوری های کهن شاید هماوردان پر زوری برای نیروی تازه و نسبتا ناآزموده ای مانند اسلام پنداشته می شدند؛ ولی هر دو خسته از جنگ دراز مدتی بودند که در آن یکدیگر را بارها بر زمین کوفته بودند. مهمتر اینکه آسانیِ دست به دست شدن ایالات در میان دو امپراطوری
عرب و حرمت ماه محرّم
عرب و حرمت ماه محرّم
عرب و حرمت ماه محرّم
منظور از حرام نمودن چهار ماه حرام، این است كه مردم در این ماهها از جنگیدن با یكدیگر دست بكشند، و امنیت عمومى همه جا حكمفرما شود تا به زندگى خود و فراهم آوردن وسائل آسایش و سعادت خویش برسند، و به عبادت و طاعات خود بپردازند.