تبیان، دستیار زندگی
ابراز وجود کردن نقطه مقابل دل و جرات نداشتن است. رفتار جرات مندانه عبارت است از بیان مناسب هر احساسی غیر از اضطراب.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رفتار قاطعانه بدون درماندگی


ابراز وجود کردن نقطه مقابل دل و جرات نداشتن است. رفتار جرات مندانه عبارت است از بیان مناسب هر احساسی غیر از اضطراب.

رفتار جرات مندانه

آیا هرگز احساس درماندگی و ناتوانی کرده اید؟ آیا قادرید تمجید و تحسین دیگران را بپذیرید؟ آیا تا به حال دیگران برای رسیدن به خواسته هایشان، شما را تحت فشار گذاشته اند؟آیا می توانید نارضایتی خود را بیان کنید؟

به نظر می رسد که تقریباً همه آدم ها تجربه چنین مواردی را دارند. با این وجود برخی افراد بیش از دیگران چنین مشکلاتی را تجربه می کنند. گفته می شود این افراد در رفتار جرات مندانه مشکل دارند.

رفتار قاطعانه یعنی رفتاری که مستقیم و صادقانه و مناسب عقاید و احساسات باشد.

ابراز وجود کردن نقطه مقابل دل و جرات نداشتن است. رفتار جرات مندانه عبارت است از بیان مناسب هر احساسی غیر از اضطراب. رفتار توام با جرات به شما امکان می دهد تا با رعایت منافع خویش روی پای خود باستید و بدون تشویش  به راحتی احساسات صادقانه خود را ابراز کنید و حق خود را از دیگران مطالبه نمایید.جرات مندی شامل دفاع فرد از حقوق خود، به شکلی که حقوق دیگران پایمال نشود، می باشد.با چنین مهارتی قادر خواهید بود مانع سوء استفاده دیگران شده و از تحمیل نظرات و خواسته های دیگران بر خود جلوگیری کنید.ابراز وجود مثبت و سالم از اضطراب احتمالی برخورد با دیگران می کاهد.

رفتار جرات مندانه بدان معنی نیست که فرد همواره برنده است بلکه بدان معناست که فرد موقعیت را به بهترین و کارآمدترین نحو ممکن اداره می کند. ابراز وجود کردن میزان برابری میان انسان ها را افزایش می دهد و به ما امکان می دهد تا به سود خود اقدام کنیم و بدون اضطراب روی پای خود باستیم و احساسات خود را صادقانه و با خیالی راحت ابراز کنیم. تفاوت ابراز وجود با رفتار منفعلانه این است که در ابراز وجود بر حق خود تاکید می شود و در رفتار منفعلانه فرد از حق خود می گذرد.ابراز وجود کردن، تایید خویشتن به شکلی مثبت است که در عین حال به حقوق دیگران اجحاف نمی شود. همچنین ابراز وجود با رفتار پرخاشگرانه این تفاوت را دارد که در پرخاشگری فرد فقط بر حق خود تاکید می ورزد و به حقوق دیگران تجاوز می کند، اما در رفتار قاطعانه فر د نه تنها بر حقوق خود بلکه بر حق دیگران تجاوز نمی کند.

خصوصیات کلیدی نگرش مثبت و رفتار قاطعانه

** اعتماد به نفس و عزت نفس بالا

** مراقب احساسات دیگران است

** انتظاراتش واقع بینانه هستند

** توجه به دیگران ( گوش دهنده فعال و کارآمدی است)

فرآوری:آسیه ملک دار

بخش خانواده ایرانی تبیان


منابع:

درمان اضطراب و افسردگی- امیر ملک محمودی

مجموعه کتاب های مهارت های زندگی- دکتر سید حمید آتش پور

مهارت رفتار جرات مندانه- کتاب کار دانشجو- دکتر فرشته موتابی- مهرداد کاظمی عطوفی

مطالب مرتبط:

ابراز وجود بدون گستاخی

نترس، قاطعانه بایست و بگو نه!

مجهز شدن برای زندگی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.