تبیان، دستیار زندگی
کارگاه آموزشی جهت سفیران پسر مدارس نواحی 2 ، 4 و 6 در تاریخ پنجشنبه چهارم اسفند در سالن مدرسه شهید چمران برگزار شد.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : سمیه آهکی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کارگاه آموزشی سفیران پسر مدارس نواحی 2 ، 4 و 6

 • کارگاه آموزشی سفیران پسر مدارس نواحی 2 ، 4 و 6 اصفهان
  کارگاه آموزشی سفیران پسر مدارس نواحی 2 ، 4 و 6 اصفهان
 • کارگاه آموزشی سفیران پسر مدارس نواحی 2 ، 4 و 6 اصفهان
  کارگاه آموزشی سفیران پسر مدارس نواحی 2 ، 4 و 6 اصفهان
 • کارگاه آموزشی سفیران پسر مدارس نواحی 2 ، 4 و 6 اصفهان
  کارگاه آموزشی سفیران پسر مدارس نواحی 2 ، 4 و 6 اصفهان
 • کارگاه آموزشی سفیران پسر مدارس نواحی 2 ، 4 و 6 اصفهان
  کارگاه آموزشی سفیران پسر مدارس نواحی 2 ، 4 و 6 اصفهان
 • کارگاه آموزشی سفیران پسر مدارس نواحی 2 ، 4 و 6 اصفهان
  کارگاه آموزشی سفیران پسر مدارس نواحی 2 ، 4 و 6 اصفهان
 • کارگاه آموزشی سفیران پسر مدارس نواحی 2 ، 4 و 6 اصفهان
  کارگاه آموزشی سفیران پسر مدارس نواحی 2 ، 4 و 6 اصفهان

دفتر تبیان اصفهان

بخش سفیران تبیان