تبیان، دستیار زندگی
ی · زندگی نامه · قطعاتی از اشعار · مثنوی «عقاب » ** پرویز ناتـل خانلری که پدرش اهل ناتـل نور مازندران و ازکارمندان وزارت خارجه بود در سال 1292 شمسی در تهران متولد شد. تحصیلات خود را دردانشکده ادبیات دانشگاه تهران تا درجه دکت...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

روز شمار حیات دکتر پرویز ناتـلخانلری

زندگی نامه

قطعاتی از اشعار

مثنوی «عقاب

** پرویز ناتـل خانلری که پدرش اهل ناتـل نور مازندران و ازکارمندان وزارت خارجه بود در سال 1292 شمسی در تهران متولد شد. تحصیلات خود را دردانشکده ادبیات دانشگاه تهران تا درجه دکترا به اتمام رسانید و پس از پایان خدمت وظیفه در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت. ر

** دکتر خانلری از نوجوانی به نوشتن مقاله و سرودن شعرعلاقه داشت و نخستین مقاله خود را در سال 1309 در روزنامه اقدام نوشت و در سال 1310 «دختر سروان» (اثر پوشکین) را از فرانسه ترجمه کرد و همچنین نامه ( به شاعری جوان ) از آثار اوست.

** دکتر خانلری در سال 1320 با خانم زهرا کیا همدرس خودازدواج کرد که حاصل این ازدواج یک دختر و یک پسر بودند که متاسفانه پسرش ( آرمان ) در جوانی درگذشت و استاد و همسرش را برای همیشه داغدار ساخت. ر

** دکتر خانلری در سال 1327 به پاریس رفت و به مطالعه وتحقیق پرداخت و همواره کرسی دانشگاهی خود را که تاریخ زبان فارسی بود حفظ می کرد.  ر

ر** دکتر خانلری اشعار ارزنده ای دارد که نمونه آن شعر(عقاب) مانده است. ر

** زهرا خانلری ( کیا ) فارغ التحصیل از دانشکده ادبیات است. اولین اثر او ( پرویز و پروین ) است. رساله دکترای خود را تحت عنوان ( سبکادبی کتاب های تاریخی ایران ) نوشته است که زیر نظر استاد ملک الشعرای بهار بود.مدتی در یکی از دانشگاههای فرانسه ادبیات تدریس می کرد. شش ماه بعد از فوت دکترخانلری همسرش درگذشت.

ر** دکتر خانلری در اول شهریور سال 1369 در 77 سالگی وفات یافت.