تبیان، دستیار زندگی
بانک مرکزی پس از حدود سه سال سکوتر، نرخ رشد اقتصادی کشور را به صورت رسمی منتشر کرد. اما باز هم شاهد چند گانگی نرخ های اعلامی هستیم...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سه روایت از یک آمار واحد


بانک مرکزی پس از حدود سه سال سکوتر، نرخ رشد اقتصادی کشور را به صورت رسمی منتشر کرد. اما باز هم شاهد چند گانگی نرخ های اعلامی هستیم...
آمار

شکسته شدن سکوت بانک مرکزی تنها چند روز بعد از انتشار گزارش مرکز آمار از رشد اقتصادی سال 89 اتفاق افتاد.

براساس جدید ترین آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی کشور در سالهای 1387 تا 1389 به ترتیب، معادل 0.8 درصد، 3 درصد و 5.8 درصد بوده، با احتساب این ارقام، متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور به روایت بانک مرکزی طی سالهای 84 تا 89 معادل 4.7 درصد بوده است.

بنابر برآورد صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 86 حدود 10 درصد بوده در حالی که منابع داخلی نرخ رشد اقتصادی کشور را در این سال بین 5 تا 7 درصد برآورد کرده اند

دیگر منبع رسمی آمار اقتصادی در کشور یعنی مرکز آمار ایران هنوز هیچ رقمی در مورد نرخ رشد اقتصادی سالهای 88 و 87 منتشر نکرده است، ولی در جدید ترین گزارش خود از وضعیت حسابهای ملی در ایران نرخ رشد اقتصادی کشور را با احتساب بخش نفت معادل 6.5 درصد بدون نفت معادل 7.3 درصد برآورد کرده و متوسط نرخ رشدهای اقتصادی اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران برای سالهای 84 تا 89 حدود 7 درصد می شود.

آمار

سومین روایت از نرخ رشد اقتصادی ایران مربوط به صندوق بین المللی پول است که در سپتامبر سال 2011 آخرین اصلاحیه خود را در مورد نرخ رشد اقتصادی ایران منتشر کرده است، در این اصلاحیه نرخ رشد اقتصادی سال 89 را که حدود صفر درصد برآورد شده بود را اصلاح کرده است و البته بنابر برآورد این موسسه بین المللی نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 86 حدود 10 درصد بوده در حالی که منابع داخلی نرخ رشد اقتصادی کشور را در این سال بین 5 تا 7 درصد برآورد کرده اند، براساس ارقام منتشره از سوی صندوق بین المللی پول متوسط نرخ رشد اقتصادی در سالهای 84 تا 89 معادل 4.8 درصد بوده است.

منبع138413851386138713881389متوسط

بانک مرکزی

6.9 درصد

6.6 %

5.0 %

0.8 %

3.0%

5.8%

4.7 %

مرکز آمار ایران

6.7%

8.2 %

7.0%

-----

------

6.5 %

7.1%

صندوق بین المللی پول

4.7%

5.8%

10.8%

1 %

3.5%

3.2 %

4.8%

بخش اقتصاد تبیان


منبع : خبرآنلاین