تبیان، دستیار زندگی
دانش پژوهان عزیز، یکی از مهارت‌های پرکاربرد که در بسیاری از پروژه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، مهارت رنده کاری و تسطیح قطعات است که در زیر توضیحاتی در مورد آن ارائه می‌شود...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رنده‌کاری و تسطیح قطعات

رنده کاری و تسطیح قطعات

دانش پژوهان عزیز، یکی از مهارت‌های پرکاربرد که در بسیاری از پروژه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، مهارت رنده کاری و تسطیح قطعات است که در زیر توضیحاتی در مورد آن ارائه می‌شود.

به طور کلی رنده کردن به معنای برداشتن قشری نازک از سطح چوب و در جهت الیاف آن است.

از آن جا که سطح چوب‌ها پس از بریدن به منظور برطرف کردن ناهمواری‌ها و صاف کردن داغ اره نیاز به رنده‌کاری دارند، به همین منظور از ابزارهای دستی و ماشینی با نام رنده استفاده می‌شود.

رنده‌ها از نقطه نظر کاربرد و عمل نقش واحد دارند، اما کاربرد هر یک بسته به نوع و فرم کار متفاوت است که انتخاب صحیح هر یک جهت استفاده و کاربرد و توجه به هدف رنده‌کاری اهمیت ویژه‌ای دارد (شکل 1).

رنده کاری و تسطیح قطعات

شکل1. انواع رنده ها

به منظور صرف نیروی کم‌تر و دست‌یابی به کیفیت مطلوب سطح رنده شده، در هنگام استفاده از رنده لازم است ابتدا به طور صحیح در پشت قطعه ‌کار قرار گرفته رنده را محکم با دو دست در اختیار بگیرید (شکل‌های 2 و 3).

رنده کاری و تسطیح قطعات

شکل 2. نحوه رنده کاری

جهت سهولت امر رنده کردن و ایجاد سطح صاف با رنده آهنی تیغه رنده را کنترل کنید تا از کف رنده به موازات عرض صفحه رنده بیرون آمده باشد.

رنده کاری و تسطیح قطعات

شکل 3. نحوه به دست گرفتن رنده

برای این منظور با دو دست کف رنده را مقابل چشمان خود بگیرید. لازم است لبه تیغه به موازات خط عرض صفحه رنده با شعاع چشم تنظیم شود تا عمل رنده‌کاری به طور صحیح و گونیایی صورت گیرد (شکل 4).

رنده کاری و تسطیح قطعات

شکل 4. نحوه استفاده از پیچ تنظیم تیغه رنده

رنده کاری و تسطیح قطعاتپیچ تنظیم را بچرخانید تا از شکاف کف رنده (به مقدار لازم) خارج شود (شکل 5).

رنده کاری و تسطیح قطعات لبه تیغه رنده در مقابل شعاع دید شما ممکن است به سه حالت دیده شود: (شکل 6)

الف. لبه تیغه رنده از سمت راست صفحه رنده نسبت به سمت چپ آن بیش‌تر بیرون می آ‌ید که برای رنده کردن مناسب نیست.
ب. انحراف لبه تیغه رنده در سمت چپ صفحه رنده بیش‌تر است.
پ. انحراف لبه تیغه رنده در دو سمت صفحه رنده به یک اندازه است، اما مقدار بیرون‌زدگی آن زیاد است.

رنده کاری و تسطیح قطعاتجهت رفع انحراف لبه تیغه از طرفین صفحه و تنظیم مقدار بیرون‌زدگی آن از صفحه رنده از اهرم تنظیم زیر تیغ استفاده کنید (شکل 7).

رنده کاری و تسطیح قطعات

رنده کاری و تسطیح قطعات

رنده کاری و تسطیح قطعات

شکل 5. نحوه تنظیم رنده

شکل 6. قرار دادن تیغه نسبت به کف رنده

شکل 7. تنظیم تیغه با اهرم کنترل

رنده کاری و تسطیح قطعات در شکل 8 نحوه تنظیم تیغ رنده نشان داده شده است.

رنده کاری و تسطیح قطعات

شکل 8. رنده هنی و نحوه تنظیم تیغه ن با اهرم و پیچ تنظیم

عمل تنظیم تیغه را در رنده‌های چوبی با اعمال ضربه بر روی دگمه ضربه انجام دهید. برای این منظور رنده را به طور صحیح در دست بگیرید و با چکش بر روی دگمه مخصوص ضربه وارد کنید تا گوه رنده شل شود (شکل 9). سپس با آرامی به تیغه ضربه بزنید تا لبه ن به اندازه دلخواه از کف رنده خارج بشود (شکل 10).

چنان چه لبه تیغه رنده در مقابل شعاع دید شما به طرفین صفحه رنده انحراف دارد، با وارد کردن ضربه به ضخامت تیغه رنده از سمت راست یا چپ، آن را طوری تنظیم کنید که لبه آن به طور دقیق در موازات خط عرض صفحه رنده واقع شود (شکل‌های 11 و 12).

رنده کاری و تسطیح قطعات

رنده کاری و تسطیح قطعات

شکل 9. نحوه خارج کردن تیغه از کوله رنده

شکل 10. تنظیم تیغه با ضربه چکش

رنده کاری و تسطیح قطعات

رنده کاری و تسطیح قطعات

شکل 11. تنظیم جانبی تیغه

شکل 12. تنظیم عمق پوشال‌برداری


بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تهیه: علیرضا سرمدی - تنظیم: یگانه داودی