تبیان، دستیار زندگی
کمال الملک را در تاریخ به عنوان یکی از برجسته ترین هنرمندان رشته نقاشی و نگارگری می باید شناخت، زیرا اعتبار و اهمیتی که کمال الملک در تاریخ هنر ایران دارد و نقشی که آن فقیه در احیاء هنر نگارگری با اعجاز قلم شگفت آورش می نمود ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شناسنامه تابلوی کمال الملک

شخصیت کمال الملک را در تاریخ به عنوان یکی از برجسته ترین هنرمندان رشته نقاشی و نگارگری می باید شناخت، زیرا اعتبار و اهمیتی که کمال الملک در تاریخ هنر ایران دارد و نقشی که آن فقیه در احیاء هنر نگارگری با اعجاز قلم شگفت آورش می نمود مایه ی تحیر و مباهات هنر نقاشی ایران گردیده است. تا جایی که آثار وی هم اکنون نیز در زمره ی برجسته ترین پدیده های هنری دو قرن اخیر محسوب می شود.

.زندگی نامه

.روزشمار حیات

گالری تصاویر

حوضخانه صاحبقرانیه (کاخ سلطنت)

سال 1300

رنگ و روغن روی بوم

اندازه cm39× 51

موزه کاخ گلستان - تهران

شکارگاه

سال 1302 هجری قمری

اندازه cm 66×100

کاخ موزه گلستان - تهران

منظره خیابان دوشان تپه

سال 1302 هجری قمری

رنگ و روغن روی بوم

اندازه cm 71×65

کاخ موزه گلستان - تهران

آبشار دوقلو، پس قلعه ، شمال تهران

سال 1302 هجری قمری

رنگ و روغن روی بوم

اندازه cm 5/93×5/65

موزه کتابخانه کاخ موزه گلستان - تهران

منظره «سرخه حصار عمارت قصر ناصریه»

سال 1303 هجری قمری

رنگ و روغن روی بوم

اندازه cm 100×5/64

موزه کتابخانه مجلس - تهران

دورنمای عمارت گلستان

سال 1303 هجری قمری

رنگ روغن روی بوم

اندازه cm 5/80×5/64

موزه کاخ گلستان - تهران

دورنمای دهکده ی امامّه

در طرف مغرب تهران

سال 1304 هجری قمری

رنگ و روغن روی بوم

اندازه cm 43×59

موزه کاخ گلستان - تهران

دورنمای درّه ی زانوس (که در دهات شهر کجور مازندران است)

سال 1306

رنگ و روغن روی بوم

اندازه cm 75×102

موزه کاخ گلستان - تهران

حوضخانه عمارت گلستان

سال 1307 هجری قمری

رنگ و روغن روی بوم

اندازه cm 65×5/52

موزه کاخ گلستان – تهران

شبیه عمو صادق شیرازی (سرایدار قفس طیور با کهنه فروش های یهودی)

سال 1308 هجری قمری

رنگ روغن روی بوم

اندازه cm 5/69×53

موزه کاخ گلستان- تهران

دو دختر گدا - احتمالاً کپی شده

سال 1308 هجری قمری

رنگ و روغن روی بوم

اندازهcm 67×5/40

موزه کاخ گلستان - تهران

گربه و قفس قناری (کپی است )

سال 1308

رنگ و روغن روی بوم

اندازهcm 61×47

کاخ موزه گلستان - تهران

یک مرد مصری (احتمالا کپی شده)

سال 1316 هجری قمری

اندازه cm 5/27×5/54

موزه کتابخانه مجلس - تهران

صورت رامبراند( کپی شده توسط کمال الملک در کاخ فلورانس)

سال 1314

اندازه cm 54×5/63

موزه کتابخانه مجلس - تهران

کپی شده از روی تابلو روبنس (آلمانی قرن 17)

سال 1315 هجری قمری

رنگ روغن روی بوم

اندازه cm 5/53×62

موزه ملک  - تهران

پرتره بن ژور (رئیس مدرسه مونیخ)

سال 1317

رنگ روغن روی بوم

اندازه cm 5/45×60

موزه ملک – تهران

پرتره فانتن لاتور (نقاش فرانسوی)

سال 1317

اندازه cm 39×48

موزه ملک - تهران

زرگر بغدادی

سال 1319

رنگ و روغن روی بوم

اندازه cm 5/53×5/43

موزه کتابخانه مجلس - تهران

میدان کربلای معلّی

سال 1320 هجری قمری

رنگ روغن روی بوم

اندازه cm5/44×5/60

کاخ موزه گلستان - تهران

دهکده دماوند

سال 1333 هجری قمری

رنگ روغن روی بوم

اندازه cm 43×58

موزه کتابخانه ملی -  تهران

پرتره خود نقاش

سال 1336 هجری قمری

آبرنگ روی کاغذ

اندازه cm 5/20×27

موزه ملک - تهران

پرتره خود نقاش

سال 1340 هجری قمری

رنگ و روغن روی بوم

اندازه cm 48×5/65

موزه کتابخانه مجلس - تهران

دهکده مغانک

سال 1333 هجری قمری

رنگ و روغن روی بوم

اندازه cm 5/83×5/55

موزه کتابخانه  مجلس - تهران

دورنمای تهران (حدود شمیرانات)

1341 هجری قمری

رنگ و روغن روی بوم

اندازه cm 82×5/58

موزه کتابخانه مجلس- تهران

دورنمای توچال تهران

سال 1341 هجری قمری

رنگ و روغن روی بوم

اندازه cm 82×57

موزه کتابخانه مجلس- تهران

کبک مرده

سال 1343هجری قمری

رنگ و روغن روی بوم

اندازه cm 5/36× 5/48

موزه کتابخانه مجلس- تهران

پرتره پیرمرد (در اثر ضایعه کوری استاد ناتمام ماند)

حدوداً 1350 هجری قمری

اندازهcm 51× 41

موزه ملک - تهران

نقشه جلگه ی صفی آباد در مازندان

دهم شوال سال 1292 هجری قمری

اندازه cm 70 × 100

موزه ی آستان ی قدس رضوی مشهد

پل رودخانه تجن ( ساری مازندران )

سیزدهم شوال سال 1292 هجری قمری

اندازه cm 70× 100

موزه ی آستان  قدس رضوی مشهد

تصویر کوه و دشت (پل محل کجور مازندان)

سیزدهم رمضان سال 1292 هجری قمری

اندازه cm 70×100

موزه آستان قدس رضوی مشهد

رودخانه شیلات (فرح آباد ساری مازندران)

دوم شوال سال 1292 هجری قمری

اندازه cm 70×100

موزه ی آستان قدس رضوی مشهد