تبیان، دستیار زندگی
ر Selected Short Stories منتخب داستان های کوتاه  by Rabindranath Tagore Gitanjali: A Collection of Prose Translations Made by the Author from the Original Bengali گیتانجالی: مجموعه ای از ترجمه های مؤلف از متن بنگالی by R...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

لیست آثار رابیند رانات تاگور

. گالری تصاویر

Selected Short Stories

منتخب داستان های کوتاه

by Rabindranath Tagore

Gitanjali: A Collection of Prose Translations Made by the Author from the Original Bengali

گیتانجالی: مجموعه ای از ترجمه های مؤلف از متن بنگالی

by Rabindranath Tagore

Show Yourself to My Soul: A New Translation of Gitanjali

ودت را به روح من نشان بده: ترجمه ای از گیتانجالی
by Rabindranath Tagore

The Home and the World (Penguin Twentieth Century Classics)

خانه و جهان ( مجموعه آثار کلاسیک قرن بیستم انتشارات پنگوئن)

by Rabindranath Tagore

Hungry Stones and Other Stories

سنگ های گرسنه و داستان های دیگر

by Rabindranath Tagore

On the Shores of Eternity: Poems from Tagore on Immortality and Beyond

بر کرانه های جاودانگی: اشعاری از تاگور در زمینه ی فنا ناپذیری و ماورای آن
by Rabindranath Tagore

Songs of Kabir

اشعار کبیر
by Rabindranath Tagore

Sadhana the Realization of Life: 1915

سادانا، درک زندگی : 1915
by Rabindranath Tagore

Selected Poems

گزیده اشعار
by Rabindranath Tagore, William Radice (Editor)

Gora

گورا
by Rabindranath Tagore

Fireflies

by Rabindranath Tagore

Religion of Man

مذهب بشر
by Rabindranath Tagore

Binodini: A Novel

یک داستان :بینو دینی
by Rabindranath Tagore, Krishna Kripalani (Translator)

Lipika

لیپیکا

by Rabindranath Tagore

Collected Stories

مجموعه داستان ها
by Rabindranath Tagore

The Lover of God

باغبان
by Rabindranath Tagore (Author),

The Collected Poems and Plays

زمزمه ها: آثار الهامی رابیند تاگور در زمینه طبیعت، عشق و زندگی
by Rabindranath Tagore

Gardener

ناسیونالیسم (ملی گرایی)
by Rabindranath Tagore

Whisperings; the inspirational writings of Rabindranath Tagore on nature, love, and life

اندیشه هایی برای زندگی آزاد
by Rabindranath Tagore

Nationalism

ناسیونالیسم (ملی گرایی)
by Rabindranath Tagore

Thoughts for the Free Life: Lao Tsu to the Present

اندیشه هایی برای زندگی آزاد
by Rabindranath Tagore (Editor)

Reminiscences

خاطرات
by Rabindranath Tagore

Paper Boats

قایق های کاغذی
by Rabindranath Tagore, Grayce Bochak (Illustrator)

Lover"s Gift

هدیه عاشق
by Rabindranath Tagore

King of the Dark Chamber

سلطان قصر سیاه
by Rabindranath Tagore

Two Sisters

دو خواهر
by Rabindranath Tagore

Chitra

چیترا
by Rabindranath Tagore