تبیان، دستیار زندگی
ویژه نامه خاتون، ضربه ای بود بر پیکره ی حجاب توسط عده ای که افکارشان بر پایه ی اسلامی افراطی استوار است اسلامی غیر اصولی و زورگو. از این رو بر اسلام گرایان است که به مقابله ی به مثل برخاسته و پل ها را برای خاتونی دوباره ویران سازند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جنجالی‌ترین ویژه ‌نامه 1390


ویژه نامه خاتون، ضربه ای بود بر پیکره ی حجاب توسط عده ای که افکارشان بر پایه ی اسلامی افراطی استوار است اسلامی غیر اصولی و زورگو. از این رو بر اسلام گرایان است که به مقابله ی به مثل برخاسته و پل ها را برای خاتونی دوباره ویران سازند.


خاتون

انتشار ویژه نامه روزنامه ایران در خصوص مسئله ‌ی حجاب و پوشش که با عنوان "خاتون1" بر دکه های فروش مطبوعات قرار گرفت باعث ایجاد موج جدیدی از بحث ‌های سیاسی و اجتماعی حول طیف انتشار دهنده‌ ی این نشریه و اهداف احتمالی و نتایج آن شد. در این میان طرح مباحث بعضاً خلاف واقع و جهت دار لازم می ‌نماید تا از منظر فکری و فرهنگی محتوای این ویژه نامه مورد نقد و بررسی قرارگیرد.

جنجالی ‌ترین قسمت این ویژه نامه مصاحبه ی آن با "مهدی کلهر" مشاور سابق رسانه ‌ای رئیس جمهور است. مهدی کلهر در این مصاحبه، رنگ مشکی چادر را "متکبرانه" نامیده و آن را حاصل تحمیل شاهان قاجار به زنان و دختران ایرانی دانسته است که از مجلس عیاشی شبانه در اروپا بیرون آمده است. کلهر در پاسخ به این سوال که "چادر مشکی از چه زمانی وارد ایران شد؟"، گفت: "از سفرهای اروپایی ناصرالدین شاه. شب که به مجلس عیاشی در اروپا می ‌رفت، می ‌دید آنجا لباس مردها و کلاه سیلندری مردها مشکی است و زن ‌ها هم با لباس مشکی می ‌آیند. این به نظرش آمد که یک نوع سنگینی و وقار دارد و گرنه در اسلام به صراحت داریم که رنگ تیره مکروه است. این رنگ مشکی متکبرانه را ناصرالدین شاه آورد. خدا لعنتش کند. همین ‌جور آتش به قبرش ببارد. خیلی مرد ملعونی است. از لحاظ فلسفه‌ حجاب که در قرآن آمده که زن خودش را در مقابل تیر نگاه هیز مردان قرار ندهد، قطعا چادر بدترین پوشش است چون چهره زن را قاب می ‌کند."

حائز اهمیت آنکه، "صدیقه حجت پناه" (از وکلای دادگستری) در این راستا به خبرگزاری ها گفت: "من معتقد هستم كه رفتار اخیر افراد در ارتباط با مباحث ویژه نامه خاتون سیاسی است و بیشتر به برخوردهای جناحی شباهت دارد. مخالفان ویژه نامه خاتون باید به قانون جزا استناد كنند، در این قانون، موضوعاتی مانند رنگ و نوع حجاب زنان مطرح نشده و فقط به مجازات بی حجابی اشاره شده است. مفاد مندرج در قانون اساسی به عنوان قانون مادر، باید سرلوحه كار افراد قرار گیرد و در مورد ویژه نامه خاتون نیز فقط باید با استناد به موارد قانونی، قضاوت كرد زیرا دین مبین اسلام نیز اشاره ای به رنگ حجاب اسلامی نكرده است."

انتشار ویژه نامه روزنامه ایران در خصوص مسئله ‌ی حجاب و پوشش که با عنوان "خاتون1" بر دکه های فروش مطبوعات قرار گرفت باعث ایجاد موج جدیدی از بحث ‌های سیاسی و اجتماعی حول طیف انتشار دهنده‌ ی این نشریه و اهداف احتمالی و نتایج آن شد

حمایت روزنامه آمریکایی از ویژه نامه روزنامه ایران!

محافظه كاران ضمن محكوم كردن این ویژه نامه، روزنامه ایران را به ترویج اباحه گری توسط مشاور رسانه ای احمدی نژاد به منظور افزایش اعتبار رئیسش بین طبقات متوسط، متهم كرده اند. روزنامه آمریكایی "لس آنجلس تایمز" در مقاله ای با اشاره به انتشار وی ‍ ‍ ‍ ژه نامه "خاتون" روزنامه ایران نوشت: بدنبال انتشار ویژه نامه ای درباره مختصات حجاب اسلامی زنان توسط روزنامه ایران، گروه های مافوق تندروی ایران به روزنامه ای كه به عنوان بلندگوی رییس جمهور ایران، محمود احمدی نژاد عمل می كند معترض شده اند.

خاتون

"لس آنجلس تایمز" افزود: گمان می رود كه این حركت تلاشی برای كسب حمایت طبقه متوسط ایران است. این مقاله افزوده است: "گفته می شود كه دادستان تهران علیه این روزنامه اعلام جرم كرده است و همچنین مطابق با بعضی گزارشات ، یک روز بعد از انتشار این ویژه نامه از نیروهای پلیس برای حمایت از تحریریه روزنامه ایران استفاده شده است و محافظه كاران ضمن محكوم كردن این ویژه نامه، روزنامه ایران را به ترویج اباحه گری توسط مشاور رسانه ای احمدی نژاد به منظور افزایش اعتبار رئیسش بین طبقات متوسط، متهم كرده اند.

"لس انجلس تایمز" ضمن اشاره به واكنش روزنامه ایران در رد انتقادات علیه خاتون تصریح كرد: "مطالعه این ویژه نامه كه به سختی بدست می آید، نشان می دهد كه این ویژه نامه در حقیقت در حمایت از حجاب اسلامی منتشر شده است اما به نظر می رسد آنچه كه باعث برانگیختن انتقادات به آن شده است، جرات این ویژه نامه در اتخاذ روشی جدید برای پیش بینی آینده حجاب با بررسی سنت های اسلامی در فرایندی تاریخی است. این آخرین منازعه بین احمدی نژاد و رقبای محافظه كارش در زمانی اتفاق می افتد كه او سعی دارد طبقه متوسط را به منظور گسترش پایگاه انتخاباتی خود در انتخابات پیش رو جذب كند. رقبای سیاسی تلاش كرده اند برای بی اعتبار كردن رییس جمهور، وی را به فاصله گرفتن از ارزش های جمهوری اسلامی متهم كنند.

به هر حال، برخوردهای مختلفی با خاتون شد ولی به نظر می ‌رسد بهترین نوع برخورد دفاع و تهاجم علمی به شبهه باشد وگرنه با تشکیل دادگاه و توقیف نمی ‌توان این فکر را از جامعه پاک کرد، هرچند این کار هم لازم است. باید خاتونی پاک، بی‌ پیرایه و جذاب به میدان فرستاد تا دید خاتون ما بیشتر خریدار دارد یا خاتون آنها.

فرآوری:آزاده مرنی

بخش ارتباطات تبیان


منابع: ایرنا / هجرت نیوز / تخریبچی مجازی