تبیان، دستیار زندگی
و اینک این نغمه‌های زیبا و روح‌بخش با صدای استاد مرحوم، شیخ شحات محمد انور، ارزانی گوش‌های زیباپسند شما:
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

زیباترین بلوتوث های قرآنی 4

شحات محمد انور

این شماره: شحات محمد انور

چنانکه دانشمندان علوم قرآنی گفته‌اند: فروزان‌ترین بعد اعجاز بیانی قرآن، هم‌سازی با نغمه‌های دلنشین، و آهنگ‌های وزین صوتی است، آنگاه كه با صدایی گرم و زیبا، و آوایی نرم و فریبا، دمساز گردد، آتشی بر خرمن دل‌ها افكند. كه شعله‌های تابناكش جهانیان را به سوز و گداز گذارد.

در حدیث درربار نبوی می‌خوانیم که:

اقراوا القرآن بالحان العرب و اصواتها و ایاكم و لحون اهل الفسوق و اهل الكبائر[ اصول كافی، ج 2]:

قرآن را، با الحان و صوت عربیتلاوت كنید. و از آهنگهای اهل فسق و فجور پرهیز کنید.

در روایتی دیگر حضرتش می فرماید:

زیباترین زیبایی‌ها، موی زیبا و نعمت آواز خوش است. هر چیزی زینتی دارد و زینت قرآن، آواز خوش است.» (اصول كافی، ج 2)این سفارش‌ها همه بر اساس حکمتی است و آن اینکه جمال‌گرایی و زیبا‌پسندی، میل مشترکیست که ریشه در نهاد آدمیان دارد و قهرا از این میل فطری می‌توان راهی به سوی جمال مطلق ِ خالق هستی‌بخش گشود.

در این میان، آواز خوش و صدای دلپذیر، نعمتی است که سرآمد همه زیباییهاست و شکر این نعمت آنگاه گزارده می‌شود که آدمی، آن را در راه تلاوت قرآن که آهنگ‌پذیر ترین کلام هستی است به کار گیرد.

از طرفی دیگر باید دانست که بر هر نعمتی زکاتی مترتب است؛ زکات صوت زیبا نیز بخشش سخاوتمندانه آن به گوش‌های زیباشناس است و اینک این نغمه‌های زیبا و روح‌بخش با صدای استاد مرحوم، شیخ شحات محمد انور،  ارزانی گوش‌های زیباپسند شما:

ردیفسوره Play
1سوره انشقاق/16-19

Play

2اسری/7

Play

3کوثر/1-3

Play

4آل عمران/31-33

Play

5نساء/142

Play

6تحریم/5

Play

7مائده/114

Play

حیاتتان قرآنی و جانتان جرعوش‌نوش این کوثر همیشه جاری

پیوندهای پیشین:

زیباترین بلوتوث های قرآنی3(شیخ مصطفی اسماعیل)

زیباترین بلوتوث های قرآنی 2(محمود شحات انور)

زیباترین بلوتوث های قرآنی 1(حاج حامد شاکرنژاد)


شکوری

شبکه تخصصی قرآن تبیان