تبیان، دستیار زندگی
تحصن روحانیون در دانشگاه تهران در اعتراض به جلوگیری دولت بختیار از ورود امام خمینی (ره) به ایران (1357 ه. ش) ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تحصن روحانيون در دانشگاه تهران در اعتراض به جلوگيری دولت بختيار از ورود امام خمينی (ره) به ايران (1357 ه. ش)

به تاخير افتادن پرواز هواپيمای حامل حضرت امام خمينی(ره) به دليل بسته بودن فرودگاه ايران(1357 ه. ش)

صفحه اصلی