تبیان، دستیار زندگی
خروج بستگان کارکنان دولت آمریکایی از ایران توسط دویست هواپیمای آمریکایی (1357 ه .ش ) ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خروج بستگان کارکنان دولت آمریکایی از ایران توسط دویست هواپیمای آمریکایی (1357 ه .ش )

عملیات محرم

موافقت آمریکا با اعطای وامی به میزان 47 میلیون دلار به عراق(1363ه.ش)

دیدار معاون اول وزیر خارجه شوروی (گرنیکو) از ایران. وی بالاترین مقام روسی است که از ایران دیدار کرد(تا تاریخ 10/11/64).(1364ه.ش)

صفحه اصلی