لی > Command Processor < Accessories < Windows ویرایش سریع در Command Prompt( در ویندوز NT/2000/XP) با استفاده از این گزینه می توان به آسانی مطالب تایپ شده در خط فرمانCommand Prompt را با ما...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

صفحه اصلی >Command Processor<Accessories< Windows

ویرایش سریع در Command Prompt( در ویندوز NT/2000/XP)


با استفاده از این گزینه می توان به آسانی مطالب تایپ شده در خط فرمانCommand Prompt را با ماوس انتخاب کرده و سپسCopyیاPaste نمود .
رجیستری را باز کنید. و کلید زیر را در آن بیابید .
یک مقدارDWORD جدید با نام "" ایجاد کنید .مقدار آن را مطابق مقادیر زیر تعیین نمائید.
از رجیستری خارج شوید. برای اعمال تغییرات نیاز به راه اندازی مجدد سیستم خواهید داشت.

System Key: [HKEY_USERS/.DEFAULT/Console]
Value Name: QuickEdit
Data Type: REG_DWORD (DWORD Value)
Value Data (0 = disabled, 1 = enabled)
Registry Settings
User Key: [HKEY_CURRENT_USER/Console]

توجه:تغییر در رجیستری می تواند سبب ایجاد مشکلات جدی در ویندوز شود و حتی در برخی مواقع کاربران را وادار به نصب مجدد سیستم عامل می کند.
از این رو به شما کاربر محترم توصیه می کنیمدر صورتی که از توانایی و تجربه لازم و نیز اطلاعات کافی در خصوص ویندوز برخوردارنیستید، حتی الامکان از بکار بردن این دستورات خودداری نمائید. شایان ذکر است که ما هیچ تعهدی نسبت به رفع مشکلات حاصله نخواهیم داشت.