تبیان، دستیار زندگی
ارگ علیشاه یکی از بلندترین دیوارهای تاریخی کشور و نماد شهر تبریز است. این ارگ در مرکز شهر تبریز، در ضلع جنوبی تقاطع خیابان امام خمینی و فردوسی قرار دارد و امروزه فضای پیرامون آن برای برگزاری نماز جمعه مورد استفاده قرار می‌گیرد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تیشه مرمت به ارگ علیشاه رسید

ارگ علیشاه یکی از بلندترین دیوارهای تاریخی کشور و نماد شهر تبریز است. این ارگ در مرکز شهر تبریز، در ضلع جنوبی تقاطع خیابان امام خمینی و فردوسی قرار دارد و امروزه فضای پیرامون آن برای برگزاری نماز جمعه مورد استفاده قرار می‌گیرد و مصلای بزرگ تبریز در این مکان احداث شده‌است.

 • تیشه مرمت به ارگ علیشاه رسید
  تیشه مرمت به ارگ علیشاه رسید
 • تیشه مرمت به ارگ علیشاه رسید
  تیشه مرمت به ارگ علیشاه رسید
 • تیشه مرمت به ارگ علیشاه رسید
  تیشه مرمت به ارگ علیشاه رسید
 • تیشه مرمت به ارگ علیشاه رسید
  تیشه مرمت به ارگ علیشاه رسید
 • تیشه مرمت به ارگ علیشاه رسید
  تیشه مرمت به ارگ علیشاه رسید
 • تیشه مرمت به ارگ علیشاه رسید
  تیشه مرمت به ارگ علیشاه رسید
 • تیشه مرمت به ارگ علیشاه رسید
  تیشه مرمت به ارگ علیشاه رسید
 • تیشه مرمت به ارگ علیشاه رسید
  تیشه مرمت به ارگ علیشاه رسید
 • تیشه مرمت به ارگ علیشاه رسید
  تیشه مرمت به ارگ علیشاه رسید
 • تیشه مرمت به ارگ علیشاه رسید
  تیشه مرمت به ارگ علیشاه رسید
بخش گردشگری تبیان