تبیان، دستیار زندگی
عدم اعتبار اسکناس بانک مرکزی ایران در قطر(1357 ه. ش) ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

عدم اعتبار اسکناس بانک مرکزی ايران در قطر(1357 ه. ش)

به تعويق افتادن سفر حضرت امام (ره) وسخنرانی ايشان در اين رابطه

[ من از ملت ايران خصوصاً اهالی شهرستانها و روستاهای کشور که متحمل زحمت شده و از نقاط دور و نزديک به تهران آمده اند، تشکر می کنم... از اينکه ايادی اجانب فرودگاه های سراسر ايران را به روی من بسته اند، به ناچارتصميم گرفتم که روز يکشنبه بيست و نهم صفر به کشور برگشته و چون سربازی در کنار شما به مبارزه با استبداد تا پيروزی نهايی ادامه دهم.

مردم دلير ايران آگاهند که اين حرکات مذبوحانه و غير انسانی از دولت غاصب و متظاهر به قانون اساسی، نمی تواند راه ملت را منحرف نمايد. دولتی که بر خلاف تمام موازين اسلامی و انسانی کراراً مطالبی به دروغ به اين جانب نسبت داده است که شديداً تکذيب می کنم. من هرگز با دولتهای غير قانونی مذاکره نکرده و نمی کنم. اينان عمال اجانب هستند که در زير پوشش قانون اساسی خيانت خود را پنهان می کنند. اينان اگر به قانون اساسی و آرای عمومی ارج می گذاشتند . بايد هر چه زودتر کنار می رفتند....]

سخنرانی شهيد رجايی در مورد تامين امنيت تنگه هرمز و خليج فارس(1359 ه. ش)

صفحه اصلی