تبیان، دستیار زندگی
MARLOWE «کریستوفرمارلو» شاعر درام نویس انگلیسی در سال 1564 در «کانتربوریCanterbury» متولد شد و در اول ژوئن 1593 در شهر « دپتفوردDeptford» کشته شد. وی پس از آن که تحصیلات مقدماتی را در زادگاه خود به پایان رسانید در دانشگاه «...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

زندگی نامه مارلو

Christopher MARLOWE

«کریستوفرمارلو» شاعر درام نویس انگلیسی در سال 1564 در «کانتربوریCanterbury» متولد شد و در اول ژوئن 1593 در شهر « دپتفوردDeptford» کشته شد. وی پس از آن که تحصیلات مقدماتی را در زادگاه خود به پایان رسانید در دانشگاه «کمبریجCambridge» به تحصیل علوم دینی پرداخت تا در سلک روحانیون در آید؛ اما مطالعه در علوم طبیعی او را از خدمت در کلیسا منصرف کرده و استعدادش را به نگارش نمایشنامه مصروف ساخت.

«مارلو» یکی از هفت دانشمند انگلیسی است که در قرن شانزدهم نمایشنامه نویسی را در انگلستان بنیان نهادند و به «خداوندان ذوق دانشگاه» معروف شدند.

«مارلو» در مدت 29 سال زندگی خود چندین نمایشنامه نوشته است که مهمترین آنها «تیمورلنگTamburlaine» در سال 1590 و «ادوارد دومEdward II» در سال 1591 را می توان نام برد. وی در سال 1593 نمایشنامه های «یهودی مالت Jew of malta» و «دکتر فاستوسDr. Faustus» را نوشت.

«مارلو» سبک نمایشنامه نویسی را دگرگون ساخت و وزن یکنواخت و کم مایه ی متقدمان را کنار نهاده و شعر بی قافیه را انتخاب کرد که این سبک پس از او به دست «شکسپیر» تکامل یافت.