تبیان، دستیار زندگی
Taskbar < Windows  وStart Menu > پوشه ها و اسناد تغییر تعداد آخرین اسناد نمایش داده شده (ویندوز2000/Me/XP ) از این تنظیمات برای تعیین تعداد اسنادی استفاده می شود که در بخش آخرین اسناد () منوی شروع نگهداری می شوند....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تغییر تعداد آخرین اسناد نمایش داده شده (ویندوز2000/Me/XP )

از این تنظیمات برای تعیین تعداد اسنادی استفاده می شود که در بخش آخرین اسناد () منوی شروع نگهداری می شوند.
رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آن پیدا کنید .
یک مقدارDWORD جدید ایجاد کرده و  نام را به آن بدهید. سپس مقدار آن را برابر با تعداد اسناد اخیری  کنید که مایل به نشان دادن آنها هستید .
از رجیستری خارج شوید و برای اعمال تغییرات مجددا سیستم را راه اندازی نمائید .

Registry Settings
User Key: [HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/
Explorer]
System Key : [HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/
Explorer]
Value Name: MaxRecentDocs
Data Type: REG_DWORD (DWORD Value)
Value Data : Number of Documents (32-bit)

توجه:تغییر در رجیستری می تواند سبب ایجاد مشکلات جدی در ویندوز شود و حتی در برخی مواقع کاربران را وادار به نصب مجدد سیستم عامل می کند.
از این رو به شما کاربر محترم توصیه می کنیم در صورتی که از توانایی و تجربه لازم و نیز اطلاعات کافی در خصوص ویندوز برخوردارنیستید ، حتی الامکان از بکار بردن این دستورات خودداری نمائید. شایان ذکر است که ما هیچ تعهدی نسبت به رفع مشکلات حاصله نخواهیم داشت.