تبیان، دستیار زندگی
Accessorise < Windows حذف امکان جابجایی منوی شروع ( در ویندوز Xp) این حالت برای مخفی کردن و یا نشان دادن گزینهUndock Computer در منوی شروع مورد استفاده قرار می گیرد. رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آن بیابید. یک مقدار...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حذف امکان جابجایی منوی شروع ( در ویندوز Xp)


این حالت برای مخفی کردن و یا نشان دادن گزینهUndock Computer در منوی شروع مورد استفاده قرار می گیرد.
رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آن بیابید.
یک مقدارDWORD جدید ایجاد کرده و  نام را به آن بدهید.و مقداری مطابق مقادیر زیر را به آن بدهید .
از رجیستری خارج شوید. برای اعمال تغییرات ممکن است نیاز به Log off ویندوز داشته باشید.
نکته: این ویژگی تنها برای کامپیوتر های قابل حمل در دسترس می باشد.

Registry Settings
User Key: [HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/ Explorer]
System Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer]
Value Name: NoStartMenuEjectPC
Data Type: REG_DWORD (DWORD Value)
Value Data: (0 = show undock, 1 = hide undock)

توجه :تغییر در رجیستری می تواند سبب ایجاد مشکلات جدی در ویندوز شود و حتی در برخی مواقع کاربران را وادار به نصب مجدد سیستم عامل می کند.
از این رو به شما کاربر محترم توصیه می کنیمدر صورتی که از توانایی و تجربه لازم و نیز اطلاعات کافی در خصوص ویندوز برخوردارنیستید، حتی الامکان از بکار بردن این دستورات خودداری نمائید. شایان ذکر است که ما هیچ تعهدی نسبت به رفع مشکلات حاصله نخواهیم داشت.