تبیان، دستیار زندگی
Windows استفاده از Update ویندوز بدون تأئید معتبر بودن اطلاعات  ( ویندوز XP, /ME/2000/98) یکی از مراحل مهم و اساسی ویندوز انجام عمل به روز رسانی آن ست که تنها از طریق تأئید اطلاعات ثبت شده امکان پذیر می باشد . اما با است...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

استفاده از Update ویندوز بدون تأئید معتبر بودن اطلاعات  ( ویندوز XP, /ME/2000/98)

یکی از مراحل مهم و اساسی ویندوز انجام عمل به روز رسانی آن ست که تنها از طریق تأئید اطلاعات ثبت شده امکان پذیر می باشد . اما با استفاده از این کلید می توان فرآیند ثبت آیلاعت را بدون وجود مشکل خاصی پشت سرگذاشت.
رجیستری را باز کرده و بر حسب نوع نسخه ویندوز خود کلید زیر را در آن بیابید.

ویندوز 2000و XP :

[HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows NT/CurrentVersion]


ویندوز 98و Me :

[HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion]

رشته جدیدی با نامRegDone ایجاد کرده و یا در صورت وجود چنین رشته ای آن  را برابر 1 قرار  دهید .
بررسی کنید که آیا کلید زیر وجود دارد یا خیر و در صورت عدم وجود آن را ایجاد کنید .

[HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Welcome/RegWiz]
مرتبه بعد که شما برنامه بروزآوری ویندوز را اجرا می کنید سوالی مبنی بر تکمیل اطلاعات ثبت شده پرسیده نخواهد شد.


Registry Settings :

System Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion]
Value Name: RegDone
Data Type: REG_SZ (String Value)
Value Data: (0 = disabled, 1 = enabled)


توجه : تغییر در رجیستری می تواند سبب ایجاد مشکلات جدی در ویندوز شود و حتی در برخی مواقع کاربران را وادار به نصب مجدد سیستم عامل می کند.
از این رو به شما کاربر محترم توصیه می کنیم در صورتی که از توانایی و تجربه لازم و نیز اطلاعات کافی در خصوص ویندوز برخوردارنیستید ، حتی الامکان از بکار بردن این دستورات خودداری نمائید. شایان ذکر است که ما هیچ تعهدی نسبت به رفع مشکلات حاصله نخواهیم داشت.