تبیان، دستیار زندگی
Hardware Printers امکانات چاپگر Disk Drives درایو های ثابت و قابل جابجایی Video and Graphics افزایش توانایی های Video ، Graphics و 3D Mice and Keyboards افزایش توانایی های ماوس، صفحه کلید Network and Modems افزایش توانایی ها...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

Hardware

Disk Drives
Printers
Mice and Keyboards
Video and Graphics
Network and Modems


مشاهده اطلاعات جزئی تر در Device Manager (  ویندوز2000/XP)
در صورتی که مایلید تا اطلاعات اضافی تری در خصوص یک قطعه که بطور معمول در Device Manager وجود ندارد را مشاهده کنید  با استفاده از این ویژگی اطلاعات جزئی تری قابل مشاهده خواهد بود .
مشاهده تمامDevice ها درDevice Manager  ( ویندوز2000/XP)
Device هایی که مورد استفاده قرار نمی گیرند ولی در سیستم نصب شده اند بطور معمول درDevice Managerنشان داده نمی شوند .از طریق این ویژگی می توانید این Device ها را مشاهده کنید .

غیر فعال کردن صدایBeep سیستم ( در تمام ویندوزها)
در صورتی که از صدای beep کامپیوتر خود رنج می برید و نمی توانید آن را قطع کنید می توانید از این تنظیمات استفاده کنید

قطع برق کامپیوتر بعد از Shutdown ( ویندوز NT/XP/2000 )

این تنظیمات کنترل می کند که آیا ویندوز باید بطور اتوماتیک و بعد از انجام فرایند Shutdown برق سیستم را قطع کند و یا سیستم را مجددا راه اندازی کند .