تبیان، دستیار زندگی
 Tips and Tricks فایل های ساختار بندی ( Configuration Files) ویژگی های دیگر فایل های سیستمی میانبر های صفحه کلید ( Shortcut) میانبر ها و ترکیب های صفحه کلید سفارشی کردن ( Customize) تغییرات سیستمی و سفارشی کردن مخفی کر...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

Tips and Tricks

ویندوز
رجیستری ویندوزمیانبر های صفحه کلید ( Shortcut )میانبر ها و ترکیب های صفحه کلیدرجیستری ویندوزفایل های ساختار بندی(Configuration Files)ویژگی های دیگر فایل های سیستمی
رجیستری ویندوزسفارشی کردن(Customize)تغییرات سیستمی و سفارشی کردن


مخفی کردن هر یک ازApplet هایControl Panel(ویندوز 95/98/Me)

این تنظیمات به شما امکان می دهد تا هر نوعAppletای که در پنجرهControl Panelقرار دارد را مخفی و یا مشاهده کنید .
رجیستری ویندوز