تبیان، دستیار زندگی
آیا مایلید به افکار کسی که کنار دست‌تان نشسته است پی ببرید؟ اگر با افراد زیادی مواجهه شده باشیم می‌توانیم بسیاری از افراد را حتی از نوع صحبت کردن‌شان نیز بشناسیم اما این شناخت در مواجهه حضوری با دانستن بسیاری از حالات اثبات شده در علم روان‌شناسی بهترین شن
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چگونه فکر دیگران را بخوانیم؟


آیا مایلید به افکار کسی که کنار دست‌تان نشسته است پی ببرید؟ اگر با افراد زیادی مواجهه شده باشیم می‌توانیم بسیاری از افراد را حتی از نوع صحبت کردن‌شان نیز بشناسیم. اما این شناخت در مواجهه حضوری با دانستن بسیاری از حالات اثبات شده در علم روان‌شناسی بهترین شناخت را نسبت به دیگران برایمان به ارمغان می‌آورد.


سنجش اعتماد به نفس شما

اکنون با توجه به نکات ارائه شده می‌توانید از روی هر یک از حالات زیر افکار آنها را بخوانید:

خوددار

اگر شخصی دست‌هایش را پشت کمر خود قفل کند این امر نشان می‌دهد که وی خود را به شدت کنترل کرده است. دراین حالت او سعی دارد خشم یا احساس نا‌امیدی را از خود دور کند. این فرد در واقع نشان می‌دهد که از اعتماد به نفس بسیار بالایی برخوردار است و می‌تواند در حالات مختلف بر خشم یا نا‌امیدی خود غلبه کند. در این حالت بهتر است با این فرد به آرامی ارتباط برقرار کرد.

تدافعی

اگر انگشتان دست‌ها به بازو گره خورده باشد این حالت نشان‌دهنده حالت تدافعی در برابر حمله غیر‌منتظره و ناگهانی یا بی‌میلی برای تغییر چهره شخص است. اگر انگشت‌ها مشت‌شده باشند، حالت بی‌میلی شدیدتر است. در این حالت بهتر است با آرامش با شخص مورد بحث برخورد شود تا کم‌کم از حالت تدافعی خود خارج شده و ارتباطی زیبا را شروع کند.

متفکر

گره کردن دست‌ها به دسته‌های صندلی نشان می‌دهد که شخص سعی دارد احساس خود را مهار کند؛ اما قفل کردن قوزک پاها به یکدیگر، حالت تدافعی است. این حالت شاید بیشتر در مسافران مظطرب هواپیما به هنگام پرواز و فرود دیده شود.

بسیاری از افراد این حالت را به نوعی رسیدن به تصمیمی بزرگ می‌دانند؛ اما روان‌شناسان بالینی می‌گویند که حتی اضطراب نیز نشانه تفکر فرد است

دقیق

وقتی شخص انگشت سبابه خود را روی صورت و بقیه دستش را به صورت گره‌کرده در پایین صورتش قرار می‌دهد، یعنی که فرد مورد نظر بسیار دقیق است. این حالت نشان می‌دهد که شخص با دقت زیاد به صحبت‌های شما گوش می‌دهد و یک‌یک کلمات شما را می‌سنجد و در عین حال در چهره او حالت انتقادی نیز به چشم می‌خورد؛ اما این انتقاد جنبه دوستانه دارد و شاید بیشتر به منظور برقرار یک ارتباط بین دو نفر است.

دو دلی

انگشت‌های گره‌شده زیر چانه و نگاه خیره نشان‌دهنده حالت تردید و دو دلی است. او به صحبت‌های شما و صحت گفته‌هایتان تردید می‌کند. در این حالت ممکن است آرنج روی میز قرار گرفته باشد. به گفته برخی از روان‌شناسان، نگاه خیره همیشه نشانه دو دلی است؛ چرا‌که ثابت‌قدم و محکم بودن نگاه، انسان را نیز مصمم و با‌اراده می‌سازد. شاید چون از نگاه شما تردید و دو دلی آشکار است، دیگران برای قدم جلو گذاشتن و دوست شدن با شما ترید دارند.

بی‌گناه

دست‌هایی که روی سینه قرار گرفته باشند، بهترین نمونه برای حالت بی‌گناهی و درست‌کاری است. این حالت به عقیده اکثر روان‌شناسان اثر باقی‌مانده‌ای از شکل سوگند خوردن است که در آن دست را روی قلب قرار می‌دهند. حالت تواضعی که در این عمل وجود دارد، می‌تواند به شما بگوید که این فرد به رغم آن‌که خود به بی‌گناهی‌اش اذعان دارد، ولی نمی‌داند چگونه آن را به اثبات برساند و در عین حال بسیار مایل است تا دوستی صمیمی برای بیان آن‌چه در قلبش می‌گذرد، داشته باشد.

مطمئن

دست‌هایی که به کمر زده می‌شود، در مردها نشان‌دهنده آن است که فرد به آن‌چه می‌گوید اعتقاد و اعتماد کامل دارد. خانم‌ها هنگامی که دست خود را به کمر می‌زنند، نشان می‌دهند که به آن‌چه می‌گویند اطمینان دارند. اما در هر دو مورد این حالت به ما می‌گوید که فرد به هر حال احساس اطمینانی در گفته‌ها و رفتار خود دارد که می‌تواند به سادگی این شرایط را به دیگری نیز منتقل کند.

مرموز

دست‌های مشت‌شده در زیر چانه نشان می‌دهد که شخص نظریاتش را پنهان می‌کند و به شما اجازه می‌دهد تا صحبت خود را تمام کنید. آنگاه زمانی که حرف‌های شما پایان یافت، در کمال آرامش به شما و نظریات شما حمله می‌کند. شگرد جالبی است. شخص ابتدا اطمینان شما را جلب می‌کند و سپس در نهایت آرامش به شما می‌گوید که شما و نظریات‌تان را قبول ندارد.

ظاهر‌ساز

در این حالت، شخص، آرام به نظر می‌رسد؛ اما این آرامش پیش از توفان است. این حالتی است که بیشتر رؤسا به خود می‌گیرند تا خود را به گونه‌ای به زیر‌دستان نزدیک کنند و در عین حال جاذبه و جذابیت آنها نیز کم نشود. ظاهرسازی معمولا از آن دسته حالت‌هایی است که در بیشتر افراد دیده می‌شود، ولی نوع آنها با یکدیگر متفاوت است. اما به هر حال، حالت خوبی از یک فرد برای شروع یک ارتباط محسوب نمی‌شود.

مالکیت

قرار دادن پاها روی هر چیز (روی صندل، میز، سکو و... نشانه حالت مالکیت است. در یک میزگرد تنها رئیس اجازه دارد چنین حالتی داشته باشد و از این طریق آرامش خود را نشان دهد. روان‌شناسان این حالت را حالت مالکیت می‌دانند که در نهایت به عقیده فرد مورد نظر به موفقیت وی در کارها منجر خواهد شد.

اعتماد به نفس

تکیه زدن به صندلی در حالتی که دست‌ها پشت سر قفل شده، نشان‌دهنده اعتماد به نفس قوی است. اگر شخصی در این حالت صحبت می‌کند، به گفته‌های خود اعتماد دارد و اگر به صحبت‌های شما گوش می‌دهد، به خود زحمت ندهید! او خود همه ماجرا را می‌داند.


باشگاه كاربران تبیان ـ ارسالی از: hamidreza1404