تبیان، دستیار زندگی
علیرغم همه مشكلاتی كه كشور با آنها دست به گریبان بود و برخی از مردم ایران حتی از امكانات اولیه زندگی نیز بهره ای نداشتند، شاه و اطرافیانش برای خودنمایی نزد غربیان دست به برگزاری جشن هایی برای بزرگداشت 2500 سال تاریخ شاهنشاهی در ایران زدند كه به جشن های 25
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جشن‌های 2500 ساله به روایت تصاویر


علیرغم همه مشكلاتی كه كشور با آنها دست به گریبان بود و برخی از مردم ایران حتی از امكانات اولیه زندگی نیز بهره ای نداشتند، شاه و اطرافیانش برای خودنمایی نزد غربیان دست به برگزاری جشن هایی برای بزرگداشت 2500 سال تاریخ شاهنشاهی در ایران زدند كه به جشن های 2500 ساله معروف شد.
این امر، هزینه های بسیار گزافی را بر اقتصاد ایران تحمیل كرد و محتوای این جشن ها نشان داد كه گردانندگانش كاملا به این موضوع بی توجه هستند كه در مملكتی اسلامی زندگی می كنند.

 جشن‌های 2500 ساله

آذین بندی خیابان های تهران با تصویر شاپور دوم ( پادشاه ساسانی ) به مناسبت جشن های دو هزار و پانصد ساله

 جشن‌های 2500 ساله

رژه سربازان با پوشاك دوره هخامنشی در مقابل مقامات ایرانی و مهمانان خارجی در مراسم جشن های دو هزار و پانصد ساله. 

 جشن‌های 2500 ساله

عبور محمدرضا پهلوی، فرح دیبا و رضا پهلوی ( ولیعهد ) از برابر مقامات ایرانی و مهمانان خارجی در مراسم جشن های دو هزار و پانصد ساله در پاسارگاد در مقابل آرامگاه كورش هخامنشی.

 جشن‌های 2500 ساله

رژه سربازان سوار نظام یكی از ادوار شاهنشاهی ایران در مراسم جشن های دو هزار و پانصد ساله در تخت جمشید.

 جشن‌های 2500 ساله

محمدرضا پهلوی ، فرح دیبا و رضا پهلوی ( ولیعهد ) به همراه آجودان های نظامی خود به هنگام حضور در مراسم جشن های دو هزار و پانصد ساله

 جشن‌های 2500 ساله

كشتی بادبانی با پوشاك سربازان دوره هخامنشی در مراسم جشن های دو هزار و پانصد ساله در تخت جمشید.

 جشن‌های 2500 ساله

آذین بندی و چراغانی خیابان های تهران به مناسبت جشن های دو هزار و پانصد ساله.

 جشن‌های 2500 ساله

آذین بندی و چراغانی خیابان های تهران به مناسبت جشن های دو هزار و پانصد ساله.

 جشن‌های 2500 ساله

افتتاح بنای یادبود برج شهیاد (آزادی) با حضور محمدرضا پهلوی و مهمانان خارجی شركت كننده در مراسم جشن های 2500 ساله.

 جشن‌های 2500 ساله

برج سه طبقه متحرك جنگی مربوط به دوره هخامنشی در مراسم رژه جشن های دو هزار و پانصد ساله

بخش تاریخ ایران و جهان تبیان

منبع :مرکز اسناد