تبیان، دستیار زندگی
در روز 26 فوریه سال 1885 میلادی كنفرانس برلین در پایتخت امپراتوری آلمان در مورد تقسیم قاره آفریقا خاتمه یافت.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تقسیم آفریقا در كنفرانس برلین


 در روز 26 فوریه سال 1885 میلادی كنفرانس برلین در پایتخت امپراتوری آلمان در مورد تقسیم قاره آفریقا خاتمه یافت.

تقسیم آفریقا در كنفرانس برلین

در این كنفرانس اتو فن بیسمارك ، صدراعظم آلمان با نمایندگان 13 كشور اروپایی به توافق رسید تا آخرین سرزمین های قاره سیاه كه از استعمار در امان مانده بودند را میان خود تقسیم كنند.

كنفرانس برلین قواعدی را مشخص كرد كه پیش درآمد اشغال و استعمار كامل قاره آفریقا بود.این كنفرانس خواهان آزادی كشتیرانی در رودخانه های بزرگ آفریقا ، رودخانه نیجر و رودخانه كنگو شد.

فرانسه سرزمین های وسیعی را در آفریقای غربی به دست آورد.بیسمارك به اشتباه تصور می كرد با این بذل و بخشش فرانسه از دست دادن سرزمین های آلزاس و لورن كه توسط آلمان اشغال شده بودند را فراموش خواهد كرد.

بزرگترین برنده كنفرانس برلین، لئوپولد دوم ، پادشاه كشور كوچك بلژیك بود كه سهم شیر را به دست آورد و مالك سرزمین وسیعی در مركز آفریقا شد كه آن را «كشور مستقل كنگو» نامگذاری كرد!

بریتانیا حق ایجاد یك محور ارتباطی از قاهره تا كیپ در منتهی الیه جنوب آفریقا را برای خود محفوظ دانست.

تقسیم آفریقا در كنفرانس برلین

بزرگترین برنده كنفرانس برلین، لئوپولد دوم ، پادشاه كشور كوچك بلژیك بود كه سهم شیر را به دست آورد و مالك سرزمین وسیعی در مركز آفریقا شد كه آن را «كشور مستقل كنگو» نامگذاری كرد!.

آلمان نیز صاحب سرزمین های وسیعی در نامیبیا ، بوتسووانا و در جنوب قاره آفریقا شد.

به این ترتیب ، در روز 26 فوریه سال 1885 میلادی كنفرانس برلین خاتمه یافت.در جریان این كنفرانس كه به ابتكار اتو فن بیسمارك ، صدراعظم آلمان برگزار شده بود ، آخرین سرزمین های قاره آفریقا كه از طمع استعمارگران اروپایی در امان مانده بودند میان آنها تقسیم شدند.

بخش تاریخ ایران و جهان تبیان

منبع:جام جم